Mitt navn er Øystein Gaulin. Jeg bor i Halden, er gift med Wenche og har 3 voksne gifte barn som har sine familier. Jeg er 67 år gammel (2019). Jeg har vært pinsevenn hele mitt liv og aktiv sådan. Jeg har også vært eldste i menigheten, men da jeg opplevde at menigheten begynte å ta en retning som jeg ikke kunne være delaktig i, fant jeg det mest riktig å trekke meg som eldste. Alt i alt betrakter jeg meg som et menighets menneske som ønsker å stå på bibelens lære og ikke gå ut over det skrevne ord.

Hele mitt liv har jeg forsøkt å leve etter det som står i Apostlenes gjerninger 17:11:

  • «Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte».

Sider: 1 2