Mitt navn er Øystein Gaulin. Jeg bor i Halden, er gift med Wenche og har 3 voksne gifte barn som har sine familier. Jeg er 69 år gammel (2021). Jeg har vært pinsevenn hele mitt liv og aktiv sådan. Jeg har også vært eldste i Pinsekirken Salen i Halden. Alt i alt betrakter jeg meg som et menighets menneske som ønsker å stå på bibelens lære og ikke gå ut over det skrevne ord.

Hele mitt liv har jeg forsøkt å leve etter det som står i Apostlenes gjerninger 17:11:

  • «Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte».

Sider: 1 2