Mitt navn er Øystein Gaulin. Jeg bor i Halden, er gift med Wenche og har 3 voksne, gifte barn som har sine familier. Jeg blir 72 år gammel i løpet av 2024. Jeg har vært pinsevenn hele mitt liv og aktiv sådan. Jeg har også vært eldste i Pinsekirken Salen i Halden.

Alt i alt betrakter jeg meg som et menighets menneske som ønsker å stå på bibelens lære og ikke gå ut over det skrevne ord. Bibelen er Guds ufeilbarlige ord og det er Ordet som må være grunnvollen i alle avgjørelser i alle forhold som dukker opp i tiden.

Hele mitt liv har jeg forsøkt å leve etter det som står i Apostlenes gjerninger 17:11:

  • «Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte».

Sider: 1 2