Denne artikkelen er opprinnelig skrevet av John Lanagan och utgitt av den apologetiske organisationen Lighthouse Trails i USA. 

Artikkelen er skrevet som en analyse over en bok som Bill Johnsen (leder for Bethel Church) og hans medarbeidere har skrevet «The Physics of Heaven». Det bør trygt kunne slås fast at boken oser av new age-tankegang.

Bill Johnsen (forfatteren av boken) er hovedpastor i menigheten Bethel Church i Redding, California sammen med sin kone Brenda (Beni) Johnson. Han har besøkt bl. a. Filadelfia Oslo. IMI-kirken i Stavanger har også ett nært samarbeide men denne mannen.

Artikkelen ble først oversatt til svensk av Agneta Holmberg og er publisert med tillatelse fra Lighthouse Trails. Senere er den oversatt fra svensk til norsk av Øystein Gaulin og publisert med tillatelse fra Lighthouse Trails.

Her er tillatelsen jeg fikk fra Lighhouse Trails:

Hello, Yes, please feel free to share this article as long as you put a link to the original article on our site and also mention that it is from Lighthouse Trails and written by John Lanagan. Thank you for asking. We apologize for our delay in answering.

Deborah Dombrowski, Lighthouse Trails Publishing, Inc.

Link til orginalstykket:  The New Age Propensities of Bethel Church’s Bill Johnson

Introduksjon av Øystein Gaulin: Mange ber om vekkelse over vårt land og over vårt folk og det er jo veldig bra. Det hadde ikke vært noe bedre enn at Gud forbarmet seg over det norske folk enda en gang. Det kan allikevel være en fare hvis lengselen etter vekkelse blir så stor at vi nærmest godtar alt av forkynnelse – ja, da er det virkelig fare på ferde.

I dagens kristen-Norge er det svært mye usunn bibelsk forkynnelse. Spesielt finner man dette innenfor de nykarismatiske bevegelsene.

De fleste har vel hørt historien om frosken i kjelen? Det hevdes at dersom man slipper en frost opp i dødelig varmt vann så hopper den direkte ut av kjelen og på den måten redder livet. Hvis man derimot slipper den opp i en kjele med kaldt vann og så varmer vannet gradvis opp litt etter litt dør den når vannet er blitt varmt nok til å ta livet av frosken. Hvorfor dør den? Jo, fordi den ikke merker den gradvise temperaturendringen på vannet i kjelen.

Dette er en meget god sammenligning i forhold til det som skjer innenfor en stor del av kristen-Norge i dag. Mer en noen gang er det livsviktig å være våken i forhold til mye ev den forkynnelsen som foregår i mange menigheter, spesielt innenfor en del av de karismatiske menighetene.

Mange forsvarer dette med å si; jammen det er jo så mye bra også. Et slikt resonnement er farlig. Det blir som om jeg skulle si: her får du et glass med kaldt vann å drikke av meg, men jeg helte opp tre dråper med gift i vannet. Ville du ha drukket det? Svaret er selvsagt nei.

Bibelen sier at det skal komme falske lærere som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg en brå fortapelse. Peters 2. brev 2:1. 

Med henvisning til artikkelens innhold er det skremmende å lese hva som er i ferd med å skje og hvor langt new-age tankegangen har infiltrert seg i store deler av det karismatiske miljøet. Artikkelen bør virkelig være en vekker for noen og enhver.

Det har gått så langt at man innenfor det karismatiske miljøet innrømmer at de leter etter skjulte bibelske sannheter innenfor new-age læren. De hevder at new age har stjålet bibelske sannheter som har gått tapt for kristenheten. Det er ikke til å tro. Mer om dette lenger nede i artikkelen.

Bill Johnsen – som er en av hovedpastorene i den verdensberømte menigheten Bethel Church i California – er sikkert kjent for de fleste som følger litt med innenfor den karismatiske bevegelsen.

Bill Johnsen har be­søkt Norge flere gan­ger. Sær­lig har Oase , IMI Kir­ken Stav­an­ger, Krist­kir­ken i Ber­gen og Fi­ladel­fia­kir­ken i Oslo åpnet dø­re­ne for ham.

Det skremmende ved Bill Johnsen er at hans forkynnelse og lære er et sammensurium av evangeliet og new age. At han slipper til i norske menigheter er helt uforståelig. Det er å håpe at forklaringen skyldes uvitenhet og manglende innsikt i hva han står for, samt manglende interesse for å sette sett inn i hva hans forkynnelse går ut på.

Artikkelen tar utgangspunkt i en bok med tittelen The Physics of Heaven som Bill Johnson har skrevet sammen med sin personlige assistent og sine medforfattere. Artikkelen belyser hva Bill Johnsen står for og hva han lærer. Du finner også artikkelen på svensk på denne nettsiden: http://bibelfokus.se/new_age_bethel –

I artikkelen vil du finne en del tall. Tallene er kildehenvisninger til det som er skrevet. På den måten kan den enkelte leser av artikkelen sjekke om det John Laganan skriver er korrekt i forhold til kildemateriellet.

Her er artikkelen:

New Age-tendensene ved Bill Johnsons Bethel Church

Da kunne jeg (altså Bill Johnson) ikke finne en eneste kristen leder som delte en lignende interesse for å prøve å forstå om det var skjulte sannheter i New Age. Nå begynner vi å høre flere og flere åpenbarelser som er i tråd med det New Age:ere har sagt hele tiden, og vi hører mer og mer undervisning om kristne som ‘tar tilbake sannheter fra New Age som egentlig tilhører innbyggerne i Guds rike. » 1 – Ellyn Davis, medforfatter, The Physics of Heaven.

I Redding, California, har Bethel Church blitt en av de største evangeliske kirkene i Nord-Amerika. Mange mennesker fra hele verden reiser til Redding for å delta på Bethel School of Supernatural Ministry og C. Peter Wagner («grunnlegger» av The New Apostolic Reformation Movement) har kalt Bethels direktør, Bill Johnson, for en «apostel».

Med den tittelen og påstandene fra Bethel på deres nettsted om at de har en «global innflytelse som vekkelsesressurs og utrustningssenter,» 2 er det både betimelig og ansvarlig å undersøke Johnson og avgjøre om han virkelig er en apostel sendt av Gud til Kristi legeme.

The ”Physics of Heaven” er en ny bok skrevet av Bill Johnson sammen med sin personlige assistent og medforfattere. Boken gir et helt annet bilde av bibelens apostler enn det bibelen selv gir. Det viser seg at i stedet for å være en Guds apostel, kan Bill Johnson være klar til å bli brukt som et verktøy som bringer New Age og falsk åndelighet dypt inn i Kristi legeme.

Det er ikke noe nytt at Bethel Churchs ledere blir tiltrukket av New Age-ideer. I en bok fra 2006 med tittelen ”Dreaming with God”, skriver Bill Johnson når han refererer til et fenomen assosiert med New Age:

(Bill Johnsen sier): Mange fremtredende pastorer og konferansetalere fyrer opp under frykten ved å anta at opprinnelsen er fra djevelen bare fordi New Age støtter den. Jeg opplever den formen for resonnement som svak. Hvis vi følger den måten å tenke på, vil vi fortsette å gi djevelen de verktøyene Gud har gitt oss for å lykkes i vårt liv og tjeneste. » 3 [vekt lagt]

Stopp nå og tenk på hva som blir sagt her: «verktøyene Gud har gitt oss» havnet på en eller annen måte i New Age! Hvordan gikk det? Og hvilke verktøy snakker han om? Hvorfor vil en bekjennende kristen si noe sånt? New Age-undervisning er det motsatte av Guds ord. Å si at New Age-læren faktisk bare er kidnappet kristen sannhet er ekstremt absurd.

Forsker og analytiker Ray Yungen forklarte grunnlaget for New Age:

”Alt som eksisterer, synlig og usynlig, består av energi – små partikler av vibrerende energi, atomer, molekyler, protoner, etc. Alt er energi. Den energien, tror de, er Gud, og derfor er alt Gud. De tror at siden vi alle er en del av denne ”Gudsenergien”, så er vi også Gud. Gud blir ikke sett på som et vesen som bor i himmelen, men som selve universet. » 4

Bill Johnson og Bethel Church utøver en betydelig innflytelse på Kristi legeme. Og uansett hvilken vei Betel og lederne går, vil de ha mange tilhengere. Vi må ta hensyn til hva som skjer der ved å bruke skjønn og guddommelig visdom.

Bill Johnsons holdning til bønn og tilbedelse og den ekstreme vektleggingen av under og tegn har ført til uro hos mange. Dette fremgår av boken The ”Physics of Heaven”, som ble utgitt i 2012. Boken – som Bill Johnson er medforfatter av – viser tydelig hvilken retning Johnson og Bethel er på vei.

I tillegg til Johnsons eget bidrag til boken (et helt kapittel), er hans personlige assistent, Judy Franklin, medforfatter. Forordet til The Physics of Heaven er skrevet av Kris Vallotton, visedirektør for Bethel. Vallotton berømmer medforfatterne som «seere». 5 Banning Liebscher, direktør for Bethels Jesus Culture, bidrar også med ros.6 Bill Johnsons kone, Beni Johnson, har også et kapittel i boken. Denne kombinasjonen gjør at boken ”The Physics of Heaven” utvilsomt har Betels lederskaps anerkjennelse.

Så hva avslører The Physics of Heaven ?

GUDS NESTE STEG?

Ellen Davis, en av medforfatterne av The ”Physics of Heaven” sier:

Vi er alle enige om at Guds neste skritt vil føre til et skifte på det dypeste nivået i vårt indre – kanskje det virkelige ‘vibrasjonsnivået’ som New Age har utforsket. De er også enige om at det er verdifulle sannheter skjult i new age som tilhører oss kristne og må skilles fra det verdiløse. » 7

Medforfatter Jonathan Welton legger til:

”Jeg har i Skriften funnet minst 75 eksempler på ting som New Age har forfalsket, for eksempel å ha en åndelig guide, trans, meditasjon, aura, kraftobjekt, klarsyn, osv. Dette hører faktisk til kristendommen, men de er blitt stjålet og pakket inn på en smart måte. » 8

Welton tror:

«Vi må begynne å bruke [New Age] forfalskninger som veiviser. Hver gang en forfalskning dukker opp, ta det som en mulighet Herren viser deg til å gjenerobre … kristendommens stjålne tilhørighet! ” 9

En slik uttalelse er som å ta en flaske med  «gift!,» men man endrer etiketten til «Honning». Kontemplativ bønn som allerede har trengt seg inn i kristne miljøer, er i utgangspunktet en østerlandsk  / New Age-meditasjon forkledd i kristen terminologi. Den har kommet inn i kristendommen nøyaktig på denne måten.

Medforfatter Ellyn Davis sier i boken:

«Det var ikke slik at jeg ønsket å bli en New Age’er : jeg ville bare vite om de hadde oppdaget noen sannheter som kristendommen ikke hadde oppdaget.» 10

Davis prøver deretter å forsvare sin posisjon ved å referere til mye av det hun oppfattet som «legemliggjorde bibelske prinsipper» og «som kan støttes av Skriften.» 11

I motsetning til en slik måte å tenke på, oppfordrer Skriften oss:

Ef 5:11: «Har ingenting å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men åpenbar dem i stedet.»

Sammenlign Davis ønske om åutforske New Age-visdom med hva de kristne i Apostlenes gjerninger kapittel 19 gjorde: De vendte seg bort fra det okkulte; de studerte ikke den okkulte litteraturen for å se om det var noen «sannhet» i den. Nei, de uhellige bøkene ble samlet sammen og brent: Apostlenes gjerninger 19:19: “Flere av dem som var blitt fortryllet samlet bøkene sine og brente dem offentlig. De beregnet hva de var verdt og kom med femti tusen sølvdrakmer. «

Handlingen til disse modige troende førte til en spredning av evangeliet:

Apostlenes gjerninger 19:20: «På denne måten var ordet gjennom Herrens kraft vellykket og viste dets styrke.»

Ved å blande new age læren med evangeliet har medforfatter Davis, Bethels ledelse og de andre medarbeiderne vannæret Kristi legeme. Fremfor alt kan Bethels ansatte potensielt forårsake stor skade på grunn av deres popularitet og synlighet.

Bill Johnsons bibelsyn kan gi oss en pekepinn på hvordan han ble tiltrukket av utrolige påvirkninger. I følge Johnson selv:

De som føler seg trygge på grunn av sin intellektuelle forståelse av Skriften, opplever en falsk trygghet. Ingen av oss har full forståelse av Skriften, men vi har alle Den Hellige Ånd. Han er vår fellesnevner som alltid fører oss til sannheten. Men for å følge ham, må vi være villige til å følge ham utenfor kartet (utenfor skriften) – for å gå lenger enn det vi vet. » 12.

Dette er en farlig måte å tenke på. Bibelen er kartet vårt. Å gå «utover det vi vet/gå ut over det som er skrevet» er å gå utenfor Skriftens grense.

Sal 119: 103-105: Hvor dine ord er søte for min gane, mere enn honning for min munn! 104 Av dine befalinger får jeg forstand; derfor hater jeg all løgnens sti. 105 Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.

Boken ”The physics of heaven”, enten bevisst eller ubevisst, illustrerer hvordan en falsk kristendom vil bli dannet – eller rettere sagt, hvordan den blir dannet. Læren om new age kommer til å bli mer og mer ønsket velkommen inn i Guds menighet. Disse læresetningene kommer til å bli presentert som gjenerobret eller kristne av opprinnelse. Kristendommen kommer til å bli forvrengt, mot New Age  kvantmystisisme. Språk, ord og symboler kommer til å bli det vanlige blant «kristne», mens den bibelske Kristus vil avta.

EN BRO TIL NEW AGE?

Bill Johnson har en lære om Kristus som kan sees på som en bro mellom New Age og Bibelsk kristendom.

Johnson tror på en lære som kalles kenosis, en uortodoks hedensk tro på at den inkarnerte Kristus satte sin guddommelighet til side og vandret på jorden som et fullstendig begrenset menneske.13 Johnson uttrykker:

«Kristus utførte mirakler, underverker og tegn som menneske med et riktig forhold til Gud … ikke som Gud. Hvis han utførte mirakler fordi han var Gud, ville de være uoppnåelige for oss. Men hvis han gjorde dem (miraklene) som menneske, har jeg ansvaret for å følge livsstilen hans. Å gjenvinne denne enkle sannheten forandrer alt. «14

Bill Johnson mener med andre ord at miraklene Jesus utførte skjedde fordi han som menneske, og bare som menneske, hadde tilgang til Den hellige ånds kraft. Derfor lærer Johnson at kristne burde være i stand til å utføre underbare helbredelser og mirakler takket være vårt forhold til Den Hellige Ånd. Johnsons kenosislære reduserer derfor den bibelske Kristus og opphøyer mennesket. Som en apologet påpeker:

“Jesus er ikke lenger unik, men bare en spesiell opplyst person som kunne bane vei for mange slike opplyste mennesker i fremtiden. Følgelig har vi en New Age Kristus. » 15

Kenosis kommer fra en feilaktig forståelse av Filipperne 2: 7, og den er beviselig falsk ut fra det enkle faktum at Kristus ikke bare skapte universet, men også opprettholder det. Hvis Kristus hadde gitt opp sin guddommelighet og fungert bare som et menneske frem til oppstandelsen, ville hele skapelsen ha falt fra hverandre! (Kol: 1:17) I tillegg sa Jesus «Sannelig, sannelig sier jeg dere: før Abraham ble til er jeg (Johannes 8:58), han hevdet ettertrykkelig at han er både Gud og menneske – i nærvær!

EN PINSE NUMMER TO OG KVANTVIBERASJONER        

Bill Johnson mener at det blant de kristne som lever i den siste tid kommer til å være utvalgte kristne som er begavet og utstyrt med stor kraft til å utføre mirakler, helbredelse, tegn og underverker. Disse kristne med superkrefter – «Elias-generasjonen» – kommer til å bringe fram en vekkelse uten sidestykke. Johnson sier:

«[en] generasjon blir nå dannet … som vil gå inn i en salvelse som aldri har vært kjent for menneskeheten før, disiplene inkludert.» 16

I 2014 deltok Johnson på Empowered 21-konferansen – en samling av kristne som er sikre på at en «andre pinsedag» vil komme i 2033  17. Gjennom innflytelse fra Betelkirken, «apostlene» i den nye apostoliske reformasjonen (NAR-bevegesen) og andre, tror nå en stor del av kristenheten at en overnaturlig hendelse vil skje i den siste tiden: en utgytelse av stor kraft.

Denne antatte begivenheten er ikke bortrykkelen. Som ”The Physics of Heavens” medforfatter og Johnsons personlige assistent Judy Franklin sier:

«Den største feilen vi noen gang kan gjøre er å tro at denne verden vil bli så ille at han (Herren) raskt vil rykke oss ut herfra (bortrykkelsen) før vi alle dør.» 18

«Bortrykkelsen vil ikke vise verden hvor mektige vi er ettersom Gud har gitt oss sin kraft.» 19

Mange i denne kategorien er såkalte dominionister. De tror at Adam og Eva mistet herredømmet over verden til Satan. Den oppstandne Kristus ga menigheten befaling om å ta verden tilbake fra Satan, og Kristus kan ikke eller vil ikke komme tilbake før menigheten har fullført sitt oppdrag. Du vil aldri finne denne teologien i Bibelen, og det kommer av at den ikke finnes der.

Dr. Orrel Steinkamp bemerker:

Denne herreveldesmentaliteten vil føde fram en gigantisk endetidsvekkelse, som vil feie over hele verden. En elite av erobrere fra en større del av kristenheten vil beseire alt og vil være så utstyrt med overnaturlig kraft at apostlene i Den første kirke vil bli misunnelige på apostlenes siste dager. «20

QUANTUMLJUD

La oss i lys av dette se på hvordan ”The Physics of Heaven” beskriver hva Gud forventes å gjøre. Et tema i boken er at Gud kan utgyte en utrolig kraft over troende gjennom vibrasjoner / lyder / frekvenser / energier, med «lyd» – dette er nevnt en rekke ganger i boken:

«Denne boken er bare en forløper for åpenbaringen som Gud vil gi oss når han gir ut en ny, transformerende lyd.» 21

«Vi snakker om en styrke som er omtrent ti ganger sterkere enn den som ble utløst ved første pinsedag.» 22

«Lyden som Gud vil lage, vil jage religionen ut av kristendommen og bringe sannheten til den.» 23

«[Vi] mistenker at Gud har noe nytt på gang, noe som vil forvandle oss til vårt dypeste nivå av vår personlighet og vil bli aktivert i en ny form for ‘lyd’ eller ‘vibrasjon’.» 24

«Denne nye lyden … kan endre DNA slik at vi vokser opp genetisk. Genetikken din er den samme som han hadde. Genetikken vår kom fra Faderen inn i vår ånd. Vi blir som et instrument som er innstilt, ettersom genetikken vår blir tilpasset Faderens genetikk, i harmoni med ham. » 25

«Hva om det virkelig er ‘gode vibrasjoner’ som Gud har bygget inn i alt han skapte, og vi bare trenger å være åpne for å oppleve dem!» 26

«[Vi] ble interessert i så rare og fantastiske fenomener som energier, frekvenser, vibrasjoner og kvantefysikk.» 27

Det ”The physesics of Heaven” gjør er å forvandle Gud til en kosmisk kvantekraft som gjennomsyrer alt i stedet for en Skaper som er atskilt fra sin skapelse som beskrevet i Bibelen (f.eks. Rom 1:24; Jes 42: 8 , 46: 9). New Age:ere snakker ofte om lyder og vibrasjoner som tegn på denne «Guds kraft». Den okkulte «profetinnen» Alice Bailey sa:

”Det er en gruppe mennesker som nå integrerer seg… på dem er byrden for å lede menneskeheten lagt. De har startet en bevegelse som i seg selv har den nye vibrasjonen, de sier ting som er universelle i tone, de forklarer prinsipper som er kosmiske.28

At forfatterne av ”The physesics of Heaven” kan mene og tro at representanter fra New Age kan forstå hva som er Guds neste trinn er skremmende. Er det tilfeldig at New Age-leder Barbara Marx Hubbard også spår et kommende og betydelig åndelig skifte?

New age leder Barbara Marx Hubbard har forutsagt en  «planetarisk pinse som vil bety at skillet mellom religionene vil forsvinne» 29 Hun forklarte:

”Vi kommer alle til å vite at Gud er i oss… Om alle som føler at vi er samlet med hverandre, med naturen og med Gud forenes i en planetarisk pinse, vil vi bli forvandlet i løpet av vår levetid. Jeg tror på en fredelig ny tid i fremtiden. » 30

Den falske «Kristus» som snakket med Hubbard i lang tid, avslørte at denne verdensomspennende planetariske pinse på et øyeblikk vil forvandle folk flest (bortsett fra kristne og andre som ikke tror at Gud er i alle) til en åndelig utviklet rase.

Tenk om «Guds neste trinn» 31 som forfatterne av ”The Physics of Heaven” venter på og «Planetarisk pinsedag» er den samme hendelsen. Kan det være at de venter på den samme «Kristus» som vil utføre dette «vibrerende» skiftet i menneskeheten? Er det mulig? Kan dette være den bedrageren som bibelen advares så sterkt i mot?

I Matteus 24: 23-24 leser vi: «Om noen sier til dere: Se her er Messias, eller: Der er han, så tro det ikke. For falske Messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og underverker for å lure de utvalgte, om mulig. «

Tidligere New Age:eren Warren B. Smith advarte om dette for mange år siden:

“Vil kristenheten bli lurt av den som kommer i Kristi navn og gir seg ut for å være HAM mens de venter på en vekkelse og Jesu sanne gjenkomst?  Vil kristenheten – som uvitende er blitt fanget – ta feil av den falske Kristis gjennom den «Planetarisk pinse?» 32og tro at dette er den sanne gudgitte vekkelsen som det har vært talt så mye om..

Sjekk litt mer i dette avsnittet.

BETHEL OG KONTEMPLATIV BØNN

Noen lurer kanskje på hva som kan gjøre en evangelisk menighet mottagelig for ideer og fenomener i New Age. For Johnson og Bethel, akkurat som for mange kristne ledere og kirker i dag, har kontemplativ bønn spilt en betydelig rolle i å få befolkningen i Betel til å bevege seg i en New Age-retning. Det er mye ironi i antagelsen: «Hver gang en forfalskning dukker opp, se det som at Herren viser deg en mulighet til å gjenerobre de stjålne eiendelene til kristendommen» 33 fordi det var her den kontemplative bønnen krøp inn i Kristi legeme i sitt første steg.

Tilhengere av kontemplativ bønn, inkludert Richard Foster, har overbevist kristne om at østlig meditasjon og New Age-meditasjon faktisk er forfalskninger av det sanne (f.eks. Kontemplativ bønn). Kontemplativ bønn presenteres som en gammel kristen tradisjon.

Men kontemplativ bønn er ikke bønn. Det er faktisk selve drivkraften i Eastern / New Age-meditasjon som bærer et tynt dekke med kristen terminologi. Målet med kontemplativ bønn er å stoppe tankeprosessen og gå inn i det som er kjent som stillheten. Dette oppnås ved å gjenta et ord eller en setning gjentatte ganger (eller fokusere på å puste) til ordet mister betydningen og man tømmes for tanker.

I denne tomheten – denne stillheten – kan mange fantastiske bedrag oppstå såsom; åndelige guider, stigende mestere, oneness, lykke, falske «Kristusfigurer». Villfarelse som oppstår gjennom kontemplativ bønn, ødelegger sunnheten i forhold til læren og til slutt også troen.

Én sammenligning: når vi virkelig «grunder” på Guds ord, forblir sinnet vårt aktivt og vi reflekterer over og tenker på Guds ord. Vi prøver aldri å stoppe vår aktive tenkning med den hensikt å tømme tankene våre, eller, som Ray Yungen sa, å sette tankene våre i «nøytral» modus 34 slik at Gud forhåpentligvis kan fylle dem.

Hvor står Betel når det gjelder kontemplativ bønn? Det er mange bevis på at Bethel har adoptert det. For eksempel er Bill Johnsons kone Beni ansvarlig for Bethels forbønn og bedehus. I en bok samlet av Beni, skrev hun om bønn i et kapittel med tittelen Mysticism, Mystical Experiences and Contemplative Prayer:

«Kapittelet er viet til mystikere, de kontemplative, samtiden og de som har gått foran oss.» 35

Akkurat som alle hengivne som driver med ettertenksom bønn, sier Beni Johnson:

«Når det gjelder bønn og tilbedelse, er ord viktige, men ikke nødvendige.» 36

Ved å øve på kontemplativ bønn, endres vår forståelse av åndelige ting. Beni skriver:

“Himmel og jord er nær og møtes på et tynt sted. Det er lettere å oppleve den åndelige verden på disse stedene. » 37

Som Roger Oakland forklarer i sin bok Faith Undone: the emerging church – en ny reformasjon eller et endetids bedrag, har uttrykket «tynne steder» sitt opphav i keltisk åndelighet (dvs. kontemplativ) og er i tråd med panentheism.38 Beni mener at Ashland, Oregon, deler av Irland og New Age-fortet i Sedona, Arizona, er «tynne steder.» Hun sier:

«I kontemplativ bønn opplever du at atmosfæren rundt deg blir så tynn at det ikke skilles mellom himmel og jord.» 39

Tenk på følgende beskrivelse av meditasjon av Bill Johnson:

“Meditasjon har et stille hjerte og et» fokusert «sinn. Meditasjon gjentar et ord i hjertet ditt med et forsøk som har sitt opphav i tankene til et spørrende barn. » 40

Ironisk nok bemerker Johnson rett før instruksjonen om repetitiv bruk («gjenta et ord i hjertet ditt»):

Mens religiøse kulter lærer mennesker å tømme tankene som en meditasjonsteknikk, lærer Bibelen oss å fylle tankene våre med Guds ord.» 41

Johnson advarer åpenbart for å tømme tankene og viser deretter hvordan man kan oppnå det samme!          

Kontemplativ bønn er også blitt undervist i klasserommet på Betel.

Beni Johnsons The Secret Place-kurs handlet om «Instruksjon og aktivering i meditasjon og kontemplativ bønn» med vekt på den katolske mystikken Bernard av Clairvaux.42 Hennes verk Union with God: A Study of Mystics, Meditation, & Miracle, finnes i Bethels nettbutikk. 43

Bethels Alabaster Prayer House er åpent 24 timer i døgnet. Kirkens nettsted sier: «Bedehuset i Alabaster og den omliggende hagen er rolige og fredelige steder å ferdes i under kontemplativ bønn og soaking» 44. De er ment for «mennesker til å møte Guds nærvær». 45

Dette bedehuset beskrives ikke som et sted for bibelstudier eller for tilbedelse og andakter. Den er ment å legge til rette for kontemplativ bønn og kontemplativ bønn har deretter gjort det lettere å komme inn i New Age.

EN KVANT-TRANSFORMASJON

Ellyn Davis og Judy Franklin valgte uten tvil tittelen ”The Physics of Heaven” for sin bok på grunn av sin fascinasjon for kvantefysikk og kvantemystisisme. Davis bemerker:

«Kvantefysikk sier at alt er ‘vibrasjon’ – et felt med vibrerende energi. Imidlertid betyr kvantemystisisme at selv tankene og følelsene våre avgir vibrasjoner eller energier. ” 46

Kvantandligheten eller kvantemystikken er en åndelig tolkning av kvantefysikken, kan man si. Representanter for New Age godtar det fordi de føler at det gir gyldighet til deres tro på at ikke bare alt er sammenkoblet energi, men at alt er Gud. Derfor er vi alle ETT. Alt er forenet. Hvis dette var sant, ville det ikke være behov for korset som et frelsesmiddel for menneskeheten.

Judy Franklin har kommet fram til den tro at:

«Hvis denne verden faktisk skal bli slik den ble skapt til å være i begynnelsen, nå som Jesus har forløst alt, må vi vite hva denne kraften er, dette ‘havet av kvantelys’ som forvandler alt. Og enda viktigere, vi trenger å vite hvordan vi får tilgang til den. » 47

Hvis det ikke var noen universell forbindelse, hvorfor ville da Gud behandle oss som «alle i Adam» eller «alle i Kristus?» spør Elly Davis.48

 Men Warren Smith advarer:

«New Age / New Spiritualitet lærer at kvantefysikk er et ”vitenskapelig” grunnlag for deres tro på at Gud ikke bare er transcendent, men også immanent – ‘i’ alt og alle. ‘ 49

I ”The Physics of Heaven” står det at ”Guds stemme fyller hvert atom i universet» 50. Det er en slags forkledd panenteistisk mening og det er det New Age lærer. Matthew Fox siterer Pierre Teilhard du Chardin som sier at Gud er «i det minste atom». 51 New Age lærer at gjennom kvantstandligheten vil mennesket forstå sin egen guddommelighet og forstå at han legemliggjør den «kosmiske Kristus» (en Kristusbevissthet).

Annette Capps, datter av den bestselgende forfatteren og karismatiske lederen Charles Capps, har vært et verktøy for å introdusere kvantstandligheten i kristenheten. I en bok hun skrev med tittelen Quantum Faith, bemerker hun:

«Da jeg studerte kvantefysiske teorier, ble jeg påminnet om en profeti som min far formidlet …» Noen ting som har krevd tro for å tro, trenger ikke lenger tro, fordi det vil være bevist å være vitenskapelige fakta. » 52

Definisjonen og forståelsen av «Gud» er i endring hos mange. Dette har pågått gradvis, men akselererer nå til et punkt der Bethel Reddings «movers and shakers» [medlemmer med stor innflytelse] og andre er mottagelige for «New Age» -sannheter.

Gud er ikke i alle mennesker. Bibelen forteller oss at bare de som kjenner Kristus, har Gud i seg:

Romerne 8: 9: “Derimot lever vi ikke i kjødet, men i Ånden, fordi Guds Ånd bor i deg. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til. «

Gud er ikke en upersonlig energikraft, og mennesker er ikke «Gud» som en del av denne energikraften. Kvantemystikken og New Age er det motsatsen til Bibelen.

Hvorvidt Bill Johnson og andre ledere i Bethel innser omfanget av sine gjerninger eller ikke, så leder deres deltakelse i boken ”The Physics of Heaven” til følgende spørsmål: Er Betel Church en trussel og en spydspiss inn i Kristi kropp med en syntese av okkultisme innom New Age og kvantemystikken?

/ John Lanagan

Referenser

1. Ellyn Davis, The Physics of Heaven (Crossville, TN: Double Portion Publishing, Kindle Edition, 2013), Kindle location: 405.
2. Bethel Redding website, http://bethelredding.com/about.
3. Bill Johnson, Dreaming With God: Secrets to Redesigning Your World Through God’s Creative Flow (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2006), p. 86.
4. Ray Yungen, For Many Shall Come In My Name (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2007), p. 17.
5. Kris Vallotton, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 96.
6. Ibid., Banning Liebscher, Kindle location: 85.
7. Ibid., Ellyn Davis, Kindle location: 447.
8. Ibid., Jonathan Welton, Kindle location: 808.
9. Ibid.
10. Ibid., Ellyn Davis, Kindle location: 392.
11. Ibid.
12. Bill Johnson, When Heaven Invades Earth: A Practical Guide to a Life of Miracles (Shippensburg, PA., Destiny Image Publishers Inc., 2003, Kindle edition), p. 1113.
13. Kenosis, Christology, and Bill Johnson, Crosswise Blog, http://notunlikelee. wordpress.com/2011/06/16/kenosis-christology-and-bill-johnson-part-ii.
14. Bill Johnson, When Heaven Invades Earth: A Practical Guide to a Life of Miracles, op. cit., Kindle location: 259.
15. Bob Dewaay, “An Invasion of Error” (Critical Issues Commentary, Issue 124 Jan.-Feb. 2013, http://www.cicministry.org/commentary/issue124.htm).
16. Bill Johnson, The Supernatural Power of a Transformed Mind: Access to a Life of Miracles (Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers Inc., 2005, Kindle edition), Kindle location: 1959.
17. Chris Mitchell, “Spirit-Empowered Believers Praying For Second Pentecostal Outpouring” (Charisma, 4/1/14, http: empowered21.com/about).
18. Judy Franklin, The Physics of Heaven, op.cit., Kindle location: 202.
19. Ibid., Kindle location: 203.
20. Dr. Orrel Steinkamp, “Assessing Current Teachings, Issues, And Events With Scripture: A Second Pentecost?” (http://www.deceptionin18 | THE NEW AGE PROPENSITIES thechurch.com/secondpentecost.html).
21. Judy Franklin, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 188.
22. Ibid., Bob Jones, Kindle location: 522.
23. Ibid., Ray Hughes, Kindle location: 1125.
24. Ibid., Ellyn Davis, Judy Franklin, Kindle location: 471.
25. Ibid., Bob Jones, Kindle location: 534.
26. Ibid., Ellyn Davis, Kindle location: 860.
27. Ibid., Ellyn Davis, Judy Franklin, Kindle location: 470.
28. Alice Bailey & Djwhal Khul, “The Labors of Hercules—Labor XII,” Lecture by A.A.B.—1936, (Caux, Switzerland: Netnews Association and/or its suppliers, 2002), http://www.netnews.org, http://laluni.helloyou.ws/ netnews/bk/hercules/herc1062.html.
29. “Barbara Marx Hubbard and the Armageddon Alternative” Brooks Alexander, SPC Vol. 19:2/3, 1995, p. 49.
30. Ibid.
31. The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 447, 1462.
32. Warren B. Smith, False Christ Coming: Does Anybody Care? (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2010), pp. 119-120.
33. Jonathan Welton, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 808.
34. Ray Yungen, For Many Shall Come in My Name, op. cit., p. 19.
35. Compiled by Beni Johnson, Prayer Changes Things: Taking Your Prayer Life To The Next Level (Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers, 2012), p. 51.
36. Ibid, p. 11.
37. Ibid, p. 65.
38. Roger Oakland, Faith Undone (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2007), p. 119.
39. Beni Johnson, Prayer Changes Things: Taking Your Prayer Life To The Next Level, op. cit., p. 65.
40. http://bjm.org/qa/how-do-i-receive-revelation; (#3).
41. Ibid.
42. The Secret Place, class, Bonnie Johnson http://bethelredding.com/get-involved/classes/secret-place.
43. https://shop.ibethel.org/products/union-with-god.
44. http://bethelredding.com/ministries/prayer-house.
45. Ibid. 19 | OF BETHEL CHURCH’S BILL JOHNSON
46. Ellyn Davis, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle location: 1742.
47. Ibid., Judy Franklin, Kindle location: 317.
48. Ibid., Kindle location: 1825.
49. Warren B. Smith, A “Wonderful” Deception (Magalia, CA: Mountain Stream Press, 2009), p. 167.
50. Larry Randolph, The Physics of Heaven, op. cit., Kindle Location: 1425.
51. Matthew Fox, The Coming of the Cosmic Christ,(San Francisco, CA: Harper & Row Publishers, 1988), p. 129.
52. Annette Capps, Quantum Faith (England, AR: Capps Publishing, 2003, 2007), p. 6.