Boken er skrevet av Jan Bygstad som er prest i DELK-kirken i Bergen. Boken bygger på Johannes 1, 45:

Men Filip var fra Betsaida, Andreas’ og Peters by. Filip traff Natanael, og sa til ham: Ham som Moses har skrevet om i loven, og likeså profetene, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn, fra Nasaret!

Få tilgang til boken HER