Skroll deg nedover på siden

Nedenfor finner du linker til forskjellige bøker som setter søkelyset – spesielt på nyreligiøse retninger i vår tid. Mange av disse nyreligiøse retningene ligger kamuflert i store deler av den nykarismatiske bevegelsen og det er skremmende å se hvilken påvirkning denne allerede har fått innenfor tradisjonelle kristne menigheter i vårt land.

Av menigheter og bevegelser som lar seg inspirere av denne nyreligiøsiteten kan nevnes blant annet: IMI-kirken i Stavanger, Oasebevegelsen, Filadelfia Oslo, Hillsong, Credokirken i Bergen, Visjon Norge, Kristkirken i Bergen – dette for å nevne noen.

Bøkene du finner linker til er skrevet av personer og teologer som har studert disse bevegelsene mer grundig og det er skremmende å se hvilket tankegods som ligger til grunn for disse bevegelsene. Spesielt vil jeg nevne røtter til gnostisismen, new age og hinduismen.

De fleste tror ikke på dette, men jeg anbefaler på det sterkeste at den enkelte undersøker dette nærmere. Grunnen til at de ikke tror på dette ar nok at de setter sin fulle lit til personer de stoler på og har tillit til.

Det som kanskje forundrer meg mest i dette er at det kun er et fåtall av våre pastorer, forstandere og menighetsledere som setter seg ned og studerer disse bevegelsene. De som skal være ordets voktere ser ikke ut til å vise noen interesse for å advare mot dette.

Jesus sier klart og tydelig at i de siste dager skal det oppstå mange falske profeter og lærere som skal gjøre store tegn og under og de skal føre mange vill. Les Matteus evangelium kapittel 24. vers 24.

Sider: 1 2