Vil det bli en stor verdensvid vekkelse før Jesus kommer igjen?

Artikkelen er skrevet av Øystein Gaulin

Mange mennesker i vår tid hevder at det vil bli en stor verdensvekkelse i endens tid før Jesus kommer igjen. De som hevder dette kommer sjelden med noen konkrete bibelhenvisninger. Ofte brukes utrykk som «jeg føler» eller «jeg er sikker på» at vi står foran en stor vekkelse. Skal vi få et klart svar på dette spørsmålet må vi finne ut hva bibelen sier. Hva den enkelte mener eller synes om dette er ganske uinteressant.

Sider: 1 2