Jødenes lidelseshistorie er tragisk og preget av gjentatte tilfeller av forfølgelse, pogromer, og antisemittisme gjennom tidene. Det er viktig å merke seg at en fullstendig oversikt over alle hendelser er omfattende og kan ikke presenteres fullstendig på denne siden.

Oversikten er langt fra fullstendig, og det er mange flere hendelser og perioder som har formet jødenes historie gjennom tidene. Det er også viktig å huske at det er store variasjoner i jødisk erfaring avhengig av geografisk beliggenhet, historisk periode, og samfunnsmessige forhold. Nedenfor følger en oversikt over noen av de viktigste hendelsene mot jødene:

Bortførelsen til Babylon i 586 f.Kr.

 1. Deportasjon og tap av hjemlandet: Mange jøder ble deportert til Babylon, hvor de ble tvunget til å forlate sitt hjemland, inkludert Jerusalem. Dette var en traumatisk opplevelse som involverte tapet av både hjem, tempel og kulturell identitet.
 2. Religiøs utfordring: Tapet av det første tempelet var spesielt smertefullt for jødene, da tempelet hadde stor religiøs betydning. De måtte tilpasse seg nye forhold uten sitt hellige sted.
 3. Kulturell tilpasning: Mens i Babylon måtte jødene tilpasse seg den babylonske kulturen og samfunnet. Dette inkluderte nye språk, skikker og sosiale strukturer.
 4. Bevaring av identitet: Til tross for utfordringene jobbet jødene med å bevare sin kulturelle og religiøse identitet. De fortsatte å praktisere sin tro og bevarte skrifter som senere ble en del av Det andre tempelets skrifter.
 5. Profetier om retur: I løpet av fangenskapet mottok jødene profetier, spesielt gjennom profeter som Jeremia, om en fremtidig retur til hjemlandet. Dette ga håp og hjalp til å bevare deres tro og identitet.
 6. Økonomiske forhold: Noen jøder kunne ha integrert seg økonomisk og samfunnsmessig i det babylonske samfunnet, mens andre kan ha lidd under økonomisk usikkerhet og sosial uro.
 7. Massakre av jødene: Haman utarbeidet en plan for å overbevise kong Ahasverus om å utstede en kongelig forordning som ville tillate folk å angripe og utrydde alle jødene i Perserriket. Han kastet lodd (purim) for å bestemme den mest gunstige datoen for dette angrepet.
 8. Bygging av galge: Haman bygde en galge, eller et høyt gallow, for å henge Mordekai, en jødisk mann som hadde nektet å bøye seg for Haman. Denne handlingen var en del av Hamans personlige vendetta mot Mordekai.
 9. Manipulasjon av kongen: Haman manipulerte kong Ahasverus ved å presentere jødene som en trussel og overtale ham til å godkjenne en kongelig forordning om utryddelse. Haman tilbød også kongen store summer penger som en bestikkelse for å få gjennomført planen.

Fangenskapet i Babylon varte i omtrent 70 år, og etter den persiske erobringen av Babylon i 539 f.Kr., ga kong Kyros II av Persia tillatelse til at jødene kunne returnere til Juda og bygge Det andre tempelet.

Tiden under Antiokus IV Epifanes (215-164 f.Kr.) er en viktig periode i jødisk historie, spesielt kjent for hendelser som førte til utløsningen av Makkabeeropprøret. Her er en kort oversikt:

Antiokus IV Epifanes og Hellenistisk styre:

 • Antiokus IV Epifanes var konge av det hellenistiske Selevkideriket og styrte over Judea. Han forsøkte å hellenisere (prosess med å påvirke eller bli påvirket av gresk kultur, språk og skikker) det jødiske samfunnet ved å innføre gresk kultur og religion.

Forfølgelse og Pogromer:

 • Antiokus IV Epifanes’ forsøk på å tvinge helle- nistiske praksiser på jødene førte til alvorlig motstand. Han forbød jødiske ritualer, krenket Det jødiske tempelet i Jerusalem og installerte en avgud i det hellige sted.

Makkabeeropprøret:

 • Makkabeeropprøret, ledet av den jødiske presten Mattatias og hans fem sønner, inkludert Judas Makkabeus, brøt ut mot Antiokus’ undertrykkelse.
 • Opprøret førte til frigjøringen av Jerusalem og renselsen av Det jødiske tempelet i 165 f.Kr.

Hanukka:

 • Hendelsene knyttet til Makkabeeropprøret feires i jødisk tradisjon gjennom Hanukka-festen, som markerer miraklet ved at det hellige lyset i tempelet brant i åtte dager selv om det bare var olje nok for én dag.

Denne perioden under Antiokus IV Epifanes er viktig fordi den illustrerer jødenes motstand mot forsøk på religiøs undertrykkelse og kulturell assimilasjon. Makkabeeropprøret resulterte i gjenopprettingen av jødisk uavhengighet for en periode, selv om Judea senere falt under romersk herredømme.

Her er en liste som viser noe av det jødiske folks lidelseshistorie

1. **Det gamle Egypt (ca. 1200-tallet fvt):**

– En slaveri av israelittene, som avbildet i den bibelske historien om Exodus.

2. **Babylonsk eksil (586–538 fvt):**

– Ødeleggelse av det første tempel og eksil av jøder til Babylon.

3. **Romersk okkupasjon (1. århundre f.Kr. – 4. århundre f.Kr.):**

– Undertrykkelse, diaspora og ødeleggelse av det andre tempelet i 70 e.Kr.

4. **Middelalderen (5. – 15. århundre):**

– Forfølgelser i ulike europeiske regioner, inkludert den spanske inkvisisjonen. Les mer om den spanske inkvisisjonen av jøder HER

5. **Utvisninger og pogromer (middelalder og tidlig moderne periode):**

– Jøder møtte utvisning fra flere europeiske land og ble utsatt for voldelige pogromer.

6. **Holocaust (1933–1945):**

– Det systematiske folkemordet under andre verdenskrig resulterte i massedrap på seks millioner jøder av nazistene.

7. **Etter 2. verdenskrig og fram til i dag.

– Etablering av staten Israel i 1948 midt i pågående konflikter med nabolandene.

Nedenfor kan du se en oversikt over kriger og konflikter som har vært ført mot Israel etter at de fikk sin egen stat. Legg spesielt merke til hvilke land som har startet konfliktene og hvilket land som stadig har blitt angrepet. Oversiktskartet er hentet fra Wikipedia.

Kart som viser de stadige angrepene på Israel etter 1948.