Ønsker du å studere bibelen?  Ønsker du å lære Jesus å kjenne?

Det får du ved å studere GUDS ORD.

Alt du finner på denne siden er grunnet på de kjente uttrykkene av Martin Luther:

 • Sola Scriptura = Skriften alene
 • Sola Gratia = Ved nåden alene (mennesket frelses ved nåden alene)
 • Sola Fide = Ved tro alene (skjer rettferdiggjørelsen)
 • Soli Deo Gloria = Gud alene (tilkommer) æren eller herligheten

Siden er en ressurs for både leg og lærd. Du finner hundrevis av bibeloversettelser. Å lese ulike oversettelser kan på mange måter gi lys over skriftsteder som kan være litt vanskelig å forstå.

Du finner også kommentarer og forklaringer som kun er basert på anerkjente teologers uttalelser og skrifter. Du kan derfor være trygg på at det du leser på denne siden er forankret og bygd på trygg bibelsk grunn. Bibelen og Apostlenes lære, Pinsevennenes lære og den lutherske lære ligger til grunn for det du finner av litteratur på denne siden.

På linkene under finner du følgende:

 • Bibelen på flere hundre forskjellige språk
 • Mange forskjellige norske bibeloversettelser
 • Studiebibelen utgitt av Thoralf Gilbrant
 • Du kan lese Det Nye Testamentet på grunnteksten i studiebibelen som er utgitt av Hovedredaktør: Thoralf Gilbrant.
 • Du kan studere bibelen ORD for ORD med kommentarer
 • Du har tilgang til «Veien gjennom Bibelen» av Kurt Westman. Gjennomgang av alle bibelens kapitler i form av prekener. (lydfiler)
 • Du har tilgang til hele bibelverket (boksamlig på 34 bøker som er skrevet av anerkjente teologer) hvor hver eneste bok i bibelen gjennomgås med kommentarer og forklaringer.
 • Du kan lese en rekke bibelkommentarer utgitt av anerkjente teologer
 • Du har tilgang til bibelleksikon
 • Du kan fordype deg i bibelske temaer og emner

Siden er ment å vær en ressurs for de som ønsker å studere bibelen samt få svar på de fleste bibelske spørsmål.

Skroll deg nedover på siden å få tilgang til de forskjellige ressursene.

Bible Hub

er en stor bibelstudie i seg selv – Klikk HER 

Her finner du bibler på en rekke språk – På Norsk klikk HER

Videre finner du:

Bible Hub

Bibelatlas, Oppslagsbøker, Bibelen på gresk, Bibliotek, Studiebibel – Det nye Testamentet på grunnteksten, Bibelkommentarer i stort omfang av kjente teologer – Klikk HER, Bilder fra bibelen, Bibelemner, Tidslinje.

Dette er bare noe av det du vil finne – En enorm ressurs som har en stor verdi for en ivrig bibelgransker.

BIBELEN – YouVersion

Bibelen på forskjellige språk

På denne linken får du tilgang til mange hundre bibeloversettelser – I menyen som kommer opp må du velge språk og oversettelse. På norsk vil du finne 5 til 6 forskjellige oversettelser.  

Du vil også kunne hente opp King James oversettelsen som er en meget anerkjent oversettelse. Ellers vil du kunne hente opp både svensk og dansk bibel. 

Nettsiden gir deg også mulighet til å følge en bibelleseplan hvor du kan velge forskjellige temaer.

Dette er virkelig en ressurs – Få tilgang HER

Bibelsk Tidslinje

Her finner du en kronologisk tidslinje fra verdens skapelse inntil ca. 100 år etter Kristus. Klikk HER

De forskjellige tidsangivelsene er knyttet opp mot bibelvers som beskriver de forskjellige hendelsene som fant sted.

Bible Hub atlas

Klikk HER og du får opp et fantastisk bibelatlas.

Når du kommer inn på siden kan du velge kart eller søke på stedsnavn i bibelen. Du må benytte det engelske navnet på stedet du søker etter. Skriv dette inn i feltet helt øverst og trykk på søkeglasset. Du kan også velge direkte på bokstavene i menyen over.

Her finner du også er rikt utvalg av bibelkart som viser hvor de forskjellige bibelske hendelsene skjedde.

Klikk HER for å få tilgang

Veien gjennom BIBELEN

Her vil du finne prekener over alle bibelens kapitler. Preknene er fra programserien;

«VEIEN GJENNOM BIBELEN» av Curt Westman.

Klikk på linken og velg prekener fra akkuret den bibelteksten du måtte ønske å høre fra. Dette er en fantastisk bibelressurs.

Klikk HER

Ditt Ord en en lykt for min fot og et lys på min sti.

Studiebibelen

Hovedredaktør Thoralf Gilbrant

Klikk på teksten til hver bibelbok nedenfor, men før du klikker deg inn på bøkene under, anbefaler jeg ut du først klikker på denne linken. Der vil du finne oversikter, Profetier om Jesus, Evangeliesynopsis, Ættetavler, Jesu undere og mye mer. Jesu lignelser, Kronologi for det nye testamentet og mye mer

Klikk HER

Når du leser bibelen på grunnteksten vil de aller fleste ordene være nummerert. Dette nummeret vil du finne i ordforklaringen i den gresk/norske ordboka. Ordboka finner du litt lenger ned på denne siden. Den er godt merket. Eller du kan klikke HER for å gå rette til ordboka

Her er studiebibelen –

Klikk på den boken nedenfor DU ønsker å lese

Her finner du den greske ordboka som utdyper ordene i grunnteksten langt bedre enn det norske språk. Klikk HER

Et lite eksempel.

Ordet «kjærlighet» uttrykkes på 4 forskjellige måter på gresk. Disse ordene er AGAPE, FILEO, STERGO og EROS. Betydningen av disse ordene er forskjellige. 

Ordet «AGAPE» står for en kjærlighet som elsker «på tross av» Det uttykker en kjærlighet uten betingelser. I Johannes evangelium 3:16 benyttes ordet AGAPE. For så høyt elsket Gud verden at han gav sin sønn den enbårne…..

Ordet FILEO står for den sympatiserende og omsorgsfulle kjærlighet basert på vennskap

EROS uttrykker den lidenskapelige og sensuelle kjærligheten

STERGO står for den naturlige kjærligheten mellom mennesker som står hverandre nær, mellom foreldre og barn

Illustrert Bibelleksikon

Her får du tilgang til Illustrert bibelleksikon. Hovedredaktør er Thoralf Gilbrant. Det er knyttet en rekke teologer og bibellærde til dette verket. Se bilde. Navnene som står oppgitt er bare en liten del av de som har bidratt til dette enorme verket. Vi du se en fullstendig liste over alle medarbeiderne til dette store verket kan du klikke HER

Verket ligger tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket for alle som ønsker, men ved å benytte inngangen via denne nettsiden vil du via en database kunne søke akkurat på det ordet du ønsker å slå opp.

I stedet for å velge bok og bokstav kan du benytte «søking». Dette gir deg direkte tilgang til det ordet du ønsker å slå opp. Søkesiden krever innlogging. Klikk HER

Ønsker du tilgang til søkebasen må du sende en mail til oysgau@icloud.com å be om tilgang. Tilgangen er gratis.

Du kan også gå inn i leksikonet via linkene nedenfor, men du vil måtte lete mye mer på den måten for å finne fram til det ordet du ønsker å finne.

Illustrert Bibelleksikon – Bind 1 – Beskrivelse av bibelens bøker

Illustrert Bibelleksikon – Bind 2 – Tradisjonelt leksikon A til E

Illustrert Bibelleksikon – Bind 3 – Tradisjonelt leksikon F til H

Illustrert Bibelleksikon – Bind 4 – Tradisjonelt leksikon I til L

Illustrert Bibelleksikon – Bind 5 – Tradisjonelt leksikon M til Q

Illustrert Bibelleksikon – Bind 6 – Tradisjonelt leksikon R til S

Illustrert Bibelleksikon – Bind 7 – Tradisjonelt leksikon T til Å

Illustrert Bibelleksikon, Bind 8 – Ordbok A-G – Ordforklaringer og hvor de står i bibelen

Illustrert Bibelleksikon, Bind 9 – Ordbok H-P – Ordforklaringer og hvor de står i bibelen

Illustrert Bibelleksikon, Bind 10 – Ordbok R-Å – Ordforklaringer og hvor de står i bibelen

Gullgruben av

C. Asschenfeldt-Hanssen

C. Asschenfeldt-Hansen var en dansk indremisjonsprest som levde rundt år 1900. Han har skrevet ganske mange bibelkommentarer som er verd å lese. Verket ble til under den store vekkelsen som da pågikk. Bibelverket har vært mye brukt av både lekfolk og predikanter i mange år – også i Norge.

Bibelsk tro og lære

Her vil du finne en samlet oversikt over pinsevennenes tro og lære. Dette er en bok utgitt av Alf Somdal. Boken er godt forankret med henvisninger til bibelvers hvor den enkelte leser kan kontrollere om læren stemmer med Bibelens Ord. Det er tydelig at forfatteren har vektlagt å dokumentere – alt som er skrevet – med Guds Ord. Du finner boken HER

Lundes Bibelkommentarer

Her vil du finne kommentarer til bibelens bøker samt mye annen bibelinformasjon. Klikk HER – Registerinnhold i boken finner du HER

For en som kanskje ikke går veldig i dybden er denne boken skrevet på en lettoppfattelig måte. Den har rikelig med illustrasjoner som gjør mange av bibelens tekster lettfattelige og ikke minst svært intressante. Anbefales som innledende bibelstudium.

Du finner blant annet:

Kommentarer til bibelens bøker

Temasider

Kart

Oversikter

Bibelstatestikk

Oldkirken, Middelalderen og nyere tid

Trosamfunn i Norge

Hjemmenes bibelkommentar oversatt av Oddvar Nilsen

For den som ønsker å grave litt dypere i Skriftens Ord anbefales Hjemmenes Bibelkommentarar, oversatt av Oddvar Nilsen. Du finner tilgang til de forskjellige bibelbøkene ved å klikke på linkene nedenfor.

Verket inneholder kommentarer av bibelens bøker. Ikke minst er den til stor hjelp for tolkning av vanskelige bibelvers.

Verket er skrevet av Matthew Henry og Thomas Scott og oversatt til Norsk ved Oddvar Nilsen som var mangeårig redaktør i Korsets Seier. Verket ble  i sin tid utgitt på Filadelfiaforlaget, Oslo i 1967.

Det nye testamente 

Matteus – Markus og Lukas Evangelium – Klikk HER

Johannes Evangelium – Apostlenes gjerninger – Romerbrevet – 1. Korinterne – Klikk HER

2. Korinterbrev – Galaterne – Efeserne – Filipperne – Kolosserne – 1. og 2. Tessalonikerne – 1. og 2. Timoteus – Titus – Filemon – Hebreerne – Klikk HER

Det gamle testamente

1. Mosebok – 2. Mosebok – 3. Mosebok – Klikk HER

4. Mosebok – 5. Mosebok – Josvas bok – Dommernes bok – Ruts bok – 1. Samuels bok – Klikk HER

2. Samuels bok og Esters bok – Klikk HER

Jobs bok – Salmenes bok – Klikk HER 

Salomos Ordspråk – Forkynneren – Høysangen – Jesaja – Jeremia – Klikk HER

Klagesangene – Esekiel – Daniel – Hosea – Joel – Amos – Obadja – Jonas – Mika – Nahum – Habakkuk – Sefanja – Haggai – Sakarja – Malaki – Klikk HER.

Henry Matthew komplette bibelkommentarer – (Engelsk)

Matthew Henrys velkjente seks binds Exposition of the Old and New Testaments (1708–10) eller komplette kommentar, gir en uttømmende «vers for vers» studie av Bibelen. Den dekker hele Det gamle testamente, og evangeliene og apostlenes gjerninger i Det nye testamente.

Etter forfatterens død ble verket fullført (Romerbrevet til Åpenbaringen) av tretten andre ikke-konformistiske prester, delvis basert på notater tatt av Henrys tilhørere, og redigert av George Burder og John Hughes i 1811. Henrys kommentarer er først og fremst eksegetiske og omhandler skriften.

Få tilgang HER

Bibelverket

Fortolkning til bibelens bøker – Fortolkningene er skrevet av anerkjente teologer og er bygd på trygg bibelsk grunn. Dette er et omfattende verk som består av ikke mindre enn 34 bøker. Dette er virkelig en kilde til å lære bibelen å kjenne.

En bibelkommentar er et hjelpemiddel. Den er ikke noe mål i seg selv, men skal være en veiviser inn i bibelteksten. En kommentar kan du trygt lukke igjen og bli ferdig med. Men bibelen bør alltid være åpen. Det er det som er grunnlaget for den kristne tro.