Når du klikker på en av bibelens bøker får du også tilgang til en rekke bibelkommentarer. Tilgangen til disse kommentarene får du ved å se etter bokmerker som står oppført ved hvert kapittel.

Eksempel: Kapittel 1 – ACss – (Klikk på ACss og du vil få opp til bibelkommentarer for kapittel 1

Eksempelet som her er benyttet «ACss» står for C. Assenfeldt’s bibelkommentar

«BV» står for Bibelverket.

Etter hvert som nettsiden blir utbygd vil det stadig komme mer tillegg her.