Denne delen av nettsiden er linket opp mot evangeliske prekener som ligger på YouTube. Når du klikker på den enkelte link blir du altså videreført til YouTube hvor du selv kan velge den prekenen du selv ønsker å høre. En del av prekenene er det vi kan kalle «serieprekener» – det vil si at det er best å høre dem i rett rekkefølge, dette for å få den hele og fulle oversikten i det budskapet som blir forkynt.

Intervju med Lewi Petrus

Hør Arne Helge Teigens foredrag om den såkalte NAR bevegelsen (Ny Apostolisk reformasjon)

Arne Helge Teigen er førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole i Oslo, og har tidligere vært ansatt som lærer ved Tryggheim Videregående Skole på Nærbø og Fjelltun Bibelskole i Stavanger. Han har også en rekke andre yrkeserfaringer – blant annet har han vært misjonær i Peru.

Hør videotalen HER – (OBS – Det kommer litt reklame før videoen starter, men vær tålmodig)

Prekener av Arne Helge Teigen

Dette foredraget er høyaktuelt for vår tid.

Karismatisk herredømmeteologi: Klikk HER

Videoprekener av Jan Bygstad

Jan Bygstad er prest i Den Evangeliske Lutherske kirke i Bergen (DELK) Bygstad er stor bibelkunnskap og det er absolutt verdt å høre hans prekener. Selv om han ikke står for noe pinsesyn er hans bibelkunnskap såpass omfattgende at det er verdt å høre hans prekener. Klikk HER så får du tilgang til hans videoprekener på Youtube

Prekener av Toralf Gilbrant

Toralf Gilbrant var en kjent forkynner innen pinsebevegelsen. Han døde i februar 2006. Gilbrant var spesielt kjent for sin innsikt i det profetiske ord og spesielt om de siste tider. Gilbrant var en stor kapasitet og meget virksom innenfor spredning av bibelkunnskap. Han var hovedredaktør for utgivelsen av STUDIEBIBELEN. Han var også hovedredaktør for ILLUSTRERT BIBELLEKSIKON. I tillegg har han også skrevet flere bøker og da spesielt om de siste tider og Jesu gjenkomst. Gilbrant må vel sies å være en av de største kapasiteter innen pinsebevegelsen. Alt han har utgitt av bibelsk lærestoff og materiell nyter nok de fleste lekfolk og forkynnere stor glede av. Hør han preke – Klikk HER

Hør Justin Peters tale: VOKT DERE FOR DE FALSKE PROFETER

Justin Peters driver nettsstedet «Justin Peters Ministries»

Justin Peters Ministries er forpliktet til å formidle bibelsk sannhet gjennom forklarende forkynnelses- og undervisningsressurser. Nettsiden hans finner du HER

Justin Peters har skrevet en avhandling om Benny Hinn og etter det ble han kontaktet av en kirke i Alabama med spørsmål om han kunne komme å undervise om dette tema. I dag reiser han nærmest verden rundt hvor han har seminarer om trosbevegelsen og de falske profeter. Justin Peters taler med stor erfaring fra det han selv har opplevd og det er virkelig verdt å høre på hans foredrag. Her er linken til hans nettside:

Her kan du høre hans foredrag: Vokt dere for de falske profeter:

DEL 1 – Klikk HER – DEL 2 finner du HER