De 12 apostlene og deres liv og martyrium

Nedenfor følger en beskrivelse over de tolv apostlene og deres virke og martyrium. Man kan selvsagt ikke med sikkerhet fastslå riktigheten av det som er beskrevet, men for noen av apostlene kan man nok si med sikkerhet si at beskrivelsen er korrekt. Det synes å være enighet om at alle, med unntak av Johannes led martyrdøden. Alle var enkle menn som Gud fikk bruke på underfullt vis. De ble ikledd kraft fra det høye slik Jesus sa: Dere skal få kraft i den Den Hellige Ånd kommer over dere og dere skal være mine vitner både i Jerusalem, Samaria og like til jordens ende. Les mer HER

Vet du egentlig hva BIBELEN handler om? Om jeg spør deg: Hva handler Paulus’ brev til Efeserne om? Hva er hovedinnholdet i dette brevet? Det samme spørsmålet kan man stille om alle de andre bøkene i bibelen. Hva handler egentlig de 66 bøkene i bibelen om?

Ved å klikke HER vil du få tilgang til en oversiktlig og fin side som gir deg muligheten til å lese hva de 66 bøkene i bibelen egentlig handler om. Dette gir et godt grunnlag for videre bibelstudier.

Bibelen består egentlig av 66 bøker som er samlet i en bok. Det norske ordet bibel stammer opprinnelig fra det greske ordet biblía (flertallsformen av biblíon liten bok – som formodentlig stammer fra det greske bíblos eller býblos som betyr papyrus, skriftruller eller bok. Det kommer fra den fønikiske havnebyen Byblos, hvorfra papyrus ble eksportert. Det greske uttrykket ta biblia brukes om den kristne kirkes kanoniske skrifter så tidlig som 223 e.Kr. Ordet ble på latin brukt i uttrykket biblia sacra (De hellige skrifter).

Hør intervju med Lewi PetrusKlikk HER

NAR-bevegelsen og de politiske profetiene

Les mer HER

NAR (New apostolic reformasjon) har utgitt en ny bibeloversettelse. Les om dette HER

Er store deler av den karismatiske kristenheten uviten om at den er i ferd med å bli infiltrert av New Age læren? Les mer HER

Hvor har herlighetstelogien sitt opphav og hva står denne bevegelsen for ?

Mange mennesker er fasinert av trosbevegelsen. Årsaken til det kan nok være mange, men jeg tror en av hovedårsakene er at mange kristne har sine åndelige idoler som de ser opp til. De har såkalte favorittpredikanter som de nærmest ser på som spesielt utvalgte redskaper og som Gud bruker på forunderlig vis. Ja, de ser så sterkt opp til disse at de stoler blindt på det som blir servert uten å stille et eneste spørsmål til det som blir forkynt. Bibelen taler om de brødrene som var i Berøa. De var av et edlere sinn og de gransket hver dag i Skriftene om det var slik som det ble dem sagt. Ap.gj. 17:11. En slik praksis tror jeg er en stor mangelvare blant kristne i dag. Situasjonen er at mange ser så sterkt opp tilsine «idoler» at de stoler blindt på det som serveres. En slik holdning er meget farlig og det kan lede til villfarelse og bort fra Skriftens Ord. Dersom man sier noe negativt om disse forkynnerne får man straks høre hvor negativ man er og man får også høre at man ikke må tale ondt om herrens salvede.

Les videre HER