Kommentarene er skrevet av den danskeindremisjonspresten C. Asschenfeldt-Hansen

Bibelkommentarene av C. Asschenfeldt-Hansen du finner her dekker dessverre ikke alle bibelens bøker. Dette kommer av rettigheter til kommentarene.

Kommentarene du finner her leses direkte fra Nasjonalbibliotekets database. Kommentarene er en rik kilde til forståelse av GUDS eget ord.

Les også spalten til venstre. Den gir deg et innblikk i Asschenfeldt-Hansens liv og virke.

Det gamle testamentet

3. Mosebok

4. Mosebok

5. Mosebok

Josvas bok

Dommernes bok

1. Samuelsbok

2. Samuelsbok

1. Kongebok

2. Kongebok

1. Krønikebok

2. Krønikebok

Ruths bok

Esras bok

Nehemias bok

Esters bok

Jobs bok

Salomos Ordspråk

Salme 101-150

Daniels bok

Aprokryfene (Apokryfene hører ikke med til de kanoniske bøker)

Profeten Jeremia

Klagesangene

Profeten Esekiel

Hosea

Joel,

Amos,

Obadja,

Jonas,

Mika,

Nahum,

Habakkuk,

Sefanja,

Haggai,

Sakarja,

Malaki

Det nye testamentet

Matteus Evangelium

Markus Evangelium

Lukas  Evangelium

Johannes  Evangelium

Apostlenes  gjerninger

Paulus’ brev til romerne

Paulus’ brev til kolosserne

Paulus’ første brev til tessalonikerne

Paulus’ andre brev til tessalonikerne

Paulus’ første brev til Timoteus

Paulus’ andre brev til Timoteus

Paulus’ brev til Titus

Paulus’ brev til Filemon

Brevet til hebreerne

Jakobs brev