Skrevet av Øystein Gaulin – Januar 2017

Vi går i retning av et pengeløst samfunn – Er dette starten til en oppfyllelse av åpenbaringsboken i bibelen kapittel 13 og dyrets merke 666? – I følge Verdens gang (VG) ønsker Høyre å fjerne den lovpålagte plikten til å ta imot kontanter innen 2020, med mål om et kontantløst samfunn innen 2030.

På våre nyhetskanaler er det blitt mer og mer vanlig å høre om implantering av microchip i mennesker. Denne linken vil gi deg en liten oversikt over det som skjer innenfor den digitale fronten.

Åpenbaringsboken kapittel 13 sier:

Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyrets bilde. 16 Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. 18 Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666.

Ved å lese denne artikkelen vil du nok bli forundret over hvor samfunnet er på vei og hva som er beskrevet i åpenbaringsboken i bibelen. Klikk på side 2 nedenfor og les hele artikkelen.

Sider: 1 2