Finn interessant bibelinformasjon med GPT-3.5, utviklet av OpenAI. GPT står for «Generative Pre-trained Transformer» og er en form for kunstig intelligens.

Dette må selvsagt brukes med forstand og du må vurdere svarene opp mot bibelen, men det er et utrolig verktøy for å skaffe generell bibelsk informasjon. Jeg kan vise deg et eksempel på hvordan dette fungerer:

Skriv inn for eksempel teksten du ser under, eller konstruer ditt eget spørsmål. (du må gjerne kopiere det som er skrevet under og lime det inn i søkesiden du kommer til når du klikker på linken nedenfor.

Her er vist et eksempel på spørsmål du kan stille til ChatGPT.

Klikk HER for å få tilgang til ChatGPT