Bibelen sier at hver den som tror og blir døpt skal bli frelst. Man kan spørre seg hva skal jeg tro? Evangeliets budskap er enklet, ja, så enkelt at det for mange kan bli litt vanskelig. Frelse bygger ikke på egne gjerninger. Bibelen sier at alle har syndet og fattes Guds ære. Det betyr at man aldri vil kunne klare å tilfredsstille Gud med egne gjerninger. Gud krever fullkommenhet av deg og meg. Fullkommenhet sier du? ja, Gud krever faktisk det.

Hemmeligheten er at Gud så at vi aldri ville klare å leve fullkomment til hans ære. Derfor hadde Gud en plan. Han sendte sin sønn Jesus. Jesus er det fullkomne menneske som levde det fullkomne liv her på jorden. Jesus er det eneste sanne mennesket som tilfredsstilte Gud krav. Jesus levde et fullkomment liv og det var derfor Gud gav ham det vitnesbyrdet. Dette er min sønn, i ham har jeg velbehag.

Som «naturlige» mennesker har ikke Gud velbehag i oss. Vi er syndere og fattes Guds ære. Det finnes derfor kun en måte å oppleve Guds velbehag over sitt liv på og det er gjennom troen på Jesus. Når et menneske kommer til tro på Jesus Kristus sier bibelen at vi er døde med ham og vi lever ikke lenger selv, men Kristus lever i oss. Men bibelen sier noe mer; er vi døde med ham skal vi også leve med ham. Ved tro på Jesus verk på Golgata er vi rettferdiggjort, ikke av egne gjerninger men ved troen på Jesus.