Justin Peters: Vokt dere for de falske profeter (Del1) KLIKK HER

Justin Peters: Vokt dere for de falske profeter (Del2) KLIKK HER

Bjørn Storm Johansen: Prøv åndene (1.Joh.4:1) KLIKK HER

Bjørn Storm Johansen: Falsk lære i lys av Guds ord: KLIKK HER

Christian Finne: Falsk lære i menigheten – DEL 1: KLIKK HER

Christian Finne: Falsk lære i menigheten – DEL 2: KLIKK HER

Christian Finne: Falsk lære og falsk enhet i menigheten: KLIKK HER

Christian Finne: Flere prekener om falsk lære: KLIKK HER

Arne Helge Teigen – Karismatisk herredømmeteologi: KLIKK HER

Jan Helge Aarseth: Bethel Church – vekkelse eller villfarelse: KLIKK HER