ØKOSYSTEM

Bøker om villfarelse og nye retninger i tiden

Her vil du finne et utvalg av bøker som tar opp et svært viktig tema i vår tid, nemlig all villfarelse og ubibelsk lære og forkynnelse som finner sted i vår tid.

Bøkene du finner her er skrevet av teologer og forkynnere som har studert disse bevegelsene i lang tid.

Det er også viktig å merke seg referansene som gjerne står oppgitt i hver enkelt bok. Ved hjelp av disse referansene kan den enkelte leser selv sjekke sannheten i det som skrives.

Denne bokbasen er linket direkte opp mot nasjonalbibliotekets base. Ved å klikke på bøkene blir du sendt direkte Nasjonalbiblioteket og du kan således lese den boken du selv ønsker.

Enhver troende som følger litt med innenfor det som skjer innenfor den karismatiske bevegelsen kan vel ikke ha unngått å legge merke til alle de nye bevegelsene som oppstår innenfor kristenheten.

Mange av disse bevegelsene har en rekordartet utbredelse over hele verden. Ved hjelp av moderne teknologi og media når de ut over store deler av verden.

Mange ser nok på denne utbredelsen som et tegn på at Gud står bak. En slik tankegang er svært farlig og den vil føre mennesker bort fra den enfoldige troskapen mot Kristus.

Jesus selv advarer på det sterkeste mot villfarelse som skal skje i den siste tiden.

Mye av det de står for ligger nært opp til evangelisk forkynnelse, men samtidig avviker de fra tradisjonell kristendom. Bibelen sier klart og tydelig at det skal oppstå falske lærere og de skal lure inn lærdommer som leder til fortapelse.

Boken er en inngående studie av Trosbevegelsen og dens opphav. Boken er skrevet av avdøde sogneprest Geir Harald Johannessen. Boken anbefales på det sterkeste til den oppriktige troende som ønsker å kjenne sannheten.
Denne boken er skrevet av Sven Reichman som selv har opplevd Trosbevegelsen på nært hold.
Boken er skrevet av Anders Bergem – Den tar et kraftig oppgjør med herlighetsteologien