Kommentarer av C. Asschenfeldt-Hanssen:

C. Asschenfeldt-Hansen var en dansk indremisjonsprest som levde rundt år 1900. Han har skrevet ganske mange bibelkommentarer som er verd å lese. Verket ble til under den store vekkelsen som da pågikk. Bibelverket har vært mye brukt av både lekfolk og predikanter i mange år – også i Norge.

Det gamle testamentet

3. Mosebok

4. Mosebok

5. Mosebok

Josvas bok

Dommernes bok

Ruts bok

Esras bok, Nehemias bok, Esters bok, Jobs bok, Salomos Ordsspråk

Salme 101-150, Daniels bok Aprokryfene (Apokryfene hører ikke med til de kanoniske bøker)

1. og 2. Samuelsbok, 1. og 2. Kongebok, 1. og 2. Krønikebok

Profeten Jeremia, Klagesangene, Profeten Esekiel

Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jonas, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malaki

Det nye testamentet

Matteus Evangelium

Markus Evangelium

Lukas  Evangelium

Johannes  Evangelium

Apostlenes  gjerninger

Paulus’ brev til romerne

Paulus’ brev til kolosserne

Paulus’ første brev til tessalonikerne

Paulus’ andre brev til tessalonikerne

Paulus’ første brev til Timoteus

Paulus’ andre brev til Timoteus

Paulus’ brev til Titus

Paulus’ brev til Filemon

Brevet til hebreerne

Jakobs brev

Bible Hub

Bible Hub – En enorm bibelressurs

Bible Hub er en stor bibelstudie i seg selv – Klikk HER 

Her finner du bibler på en rekke språk – På Norsk klikk HER

Du finner:

Dette er bare noe av det du vil finne – En enorm ressurs som har en stor verdi for en ivrig bibelgransker

Bibelverket

Fortolkning til bibelens bøker – Fortolkningene er skrevet av anerkjente teologer og er bygd på trygg bibelsk grunn. Dette er et omfattende verk som består av ikke mindre enn 34 bøker. Dette er virkelig en kilde til å lære bibelen å kjenne.

En bibelkommentar er et hjelpemiddel. Den er ikke noe mål i seg selv, men skal være en veiviser inn i bibelteksten. En kommentar kan du trygt lukke igjen og bli ferdig med. Men bibelen bør alltid være åpen. Det er det som er grunnlaget for den kristne tro.

DET GAMLE TESTAMENTE:

1. Mosebok 

2. og 3. Mosebok

4. og 5. Mosebok

Josvas bok og Dommernes bok

Ruts bok

1. og 2. Samuels bok

1. og 2. Kongebok og 1. og 2.Krønikerbok

Esras og Nehemias bok og Esters bok

Jobs bok

Salmenes Bok – Bind I

Salmenes Bok – Bind II

Salomos ordspråk, Forkynneren, Høysangen og Klagesangene

Profeten Jesaja

Profeten Jeremia

Profeten Ezekiels bok

Daniels, Hoseas og Joels bok

Profetene Amos, Obadias og Jonas

Profetene Mika, Nahum, Habakuk, Sefanias, Haggai, Sakarias og Malakias

DET NYE TESTAMENTE:

Matteus Evangelium bind I

Matteus Evangelium bind II

Markus Evangelium 

Lukas Evangelium

Johannes Evangelium

Apostlenes gjerninger

Paulus brev til Romerne

Paulus 1. Brev til Korinterne

Paulus 2. Brev til Korinterne og Galaterne

Paulus brev til Efeserne, Filipperne, Kolosserne og Filemon

Paulus 1. og 2. brev til Tessalonikerne

Paulus 1. og 2. brev til Timotius og Titus

Brevet til Hebreerne og Jakobs brev

Peters 1. og 2. brev

Johannes 1. 2. og 3. brev og Judas brev

Johannes åpenbaring

Engelske bibelkommentarer fra Bible hub

På Bible hub får du tilgang til en rekke bibelkommentarer. Bibelkommentarene er skrevet på engelsk. Kommentarene er skrevet av anerkjente teologer som levde hovedsakelig på 1700 og 1800 tallet, men av den grunn er de ikke uaktuelle i dag. Tvert i mot hadde disse en enorm bibelkunnskap som selv i dag er til stor nytte for den som studerer bibelen.

Klikk HER og du får tilgang til en rekke kommentarer av anerkjente teologer.

Studiebibelen av Thoralf Gilbrant

Her er studiebibelen – Les Det nye testamente på grunnteksten

Klikk på den boken nedenfor DU ønsker å lese

Her finner du den greske ordboka som utdyper ordene i grunnteksten langt bedre enn det norske språk. Klikk HER