Her finner du en del profetier fra det gamle testamente om Jesus

Profetier om Jesus

Nedenfor finner du et utvalg av profetier om Jesus. Etter at Jesus hadde stått opp fra de døde vandret han sammen med to personer som blir kalt for Emmausvandrerne. I Lukas 24:13-34 kan vi lese om dette. 

Der står det blandt annet:  Og han (Jesus) begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.  Disse profetiene er skrevet flere hundre år før Jesu komme til denne verden.

Dette er et gledens budskap 

1. kolonne beskriver hvilken profeti det gjelder. 2. kolonne angir hvor profetien står i det gamle testamentet. 3. kolonne er oppfyllelsen av profetien.

Profetiene er skrevet mange hundre år før Jesu komme til jorden. Det er fantastisk å se hvor nøyaktig de gikk i oppfyllelse.