Nedenfor kan du se noen videoklipp fra villfarelser i vår tid.

Vi opplever i vår tid mye rart av forkynnelse og uttalelser om både det ene og det andre. Selv en del av de forkynnere som vi tidligere så på som støtter og forbilder, viker bort fra den enfoldige troskapen mot KRISTUS. Dette er meget skremmende.

Jesus og apostlene advarte på det sterkeste mot villfarelse og falske lærere som skulle stå fram i endens tid. Når Jesus av apostlene – på Oljeberget blir spurt om hva som skulle være tegnet på hans komme og på verdens ende – starter han med å si: «Se til at ikke noen fører dere vill!  For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill. Matt. 24:4-5. Han sier også litt lenger ut i samme kapittel: For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. Matt 24:24.

Vi tror at vi lever i den siste tid hvor Jesus kommer snart igjen. Bibelen sier klart og tydelig at villfarelse, falske profeter og lærere skal stå fram. Ja, de skal endog gjøre store tegn og under. Tegn i seg selv er altså ikke noe bevis på at de kommer fra Gud.

Det som er underlig i vår tid er at svært få forkynnere taler om frafall og villfarelse. I stedet taler de om den såkalte store og fantastiske vekkelsestiden som snart skal komme, hvor skarer av mennesker skal bli frelst og det skal skje store og mektige ting. Det finnes ikke noe belegg ut fra skriften for å hevde at det skal bli en stor og mektig vekkelse før Jesus kommer igjen. Nei, bibelen taler derimot om det stikk motsatte. Den taler om det store frafallet som skal finne sted i tiden før Jesus kommer igjen. «. Tess. 2:3. Jesus sier også: Når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Lukas 18:8.

La oss derfor være våkne slik at vi kan bedømme tiden ut fra skriftens ord og ikke ut fra hva de såkalte «store predikanter» kan få seg til å si. Jeg henviser til min artikkel om dette tema på denne nettsiden. Du finner den HER

Nedenfor har jeg lagt ut noen linker fra Youtube som viser en del av det som foregår i mange usunne karismatiske miljøer. Dette har jeg gjort slik at den som oppriktig søker sannheten selv kan se hva som skjer i forskjellige nykarismatiske miljøer.

OBS! Vær oppmerksom på at noen av videoene starter med ett eller flere reklameinnslag.

Hvordan Kenneth Hagin forgiftet kristendommen!

Klikk på startikonet på bildet til venstre å se selv hva som foregår i disse karismatiske miljøene. Videoklippet er hentet fra møtene med Kenneth Hagin som døde for noe år siden, men dette er bare et eksempel på hva som skjer innenfor disse miljøene. Det samme skjer også i dag innenfor de karismatiske miljøene.

Her ser vi fra et annet møte med Kenneth Hagin. Klikk på startikonet å se selv

Benny Hinn er også en karismatiker. Her ser du video fra hans virksomhet i et karismatisk møte. Klikk på startikonet på bildet å se selv. Det er nesten ikke til å tro.

Intervju med Kenneth Copeland om hans overdådige luxus

Televangelist Kenneth Copeland nyter et liv i luksus. Han har sin egen flyplass ved siden av herskapshuset sitt i Newark, Texas, hvor han holder sine private jetfly. Da Inside Editions sjefskorrespondent Lisa Guerrero fant ham i Branson, Missouri, snakket han lenge med henne om livsstilen hans og hvorfor han sier at jetflyene er viktige for tjenesten hans. Klikk på startikonet å se selv.

Bildet til venstre viser Kenneth Copelands private flyplass i Texas. Copeland er en av de mest kjente herlighetsteologer.

Bildet er hentet fra Google maps. Om du ikke tror at Kenneth Copeland har en privat flyplass så klikk HER å se selv flyplassen på Google sine kart.

Sammenlign dette med Paulus’ sine ord i 1. Kor. 4:10-13. Vi er dårer for Kristi skyld, men I er kloke i Kristus; vi er skrøpelige, men I er sterke; I er hedret, men vi er æreløse. 11 Like til denne stund er vi både hungrige og tørste og nakne og mishandlet og hjemløse og mødige, 12 idet vi arbeider med våre egne hender; vi blir utskjelt – og vi velsigner; vi blir forfulgt – og vi tåler det; 13 Vi blir spottet – og vi formaner; vi er blitt som utskudd i verden, en vemmelse for alle, inntil nu. 1. Kor. 4:10-13.

Fra et karismatisk møte med Heidi Baker.

Klikk på startikonet på bildet å se selv.

En seer av denne videoen på Youtube skriver følgende: Dette er den sterke villfarelsen Gud sendte slik at de som ikke tror på kjærligheten til sannheten i stedet skal tro på løgnen. 2Tess 2:9-12 Den lovløses komme er i samsvar med Satans virke, med all kraft, tegn og løgnaktige under

Paula White, Trumps evangeliske rådgiver ber om at Donald Trumph må vinne valget over Biden