Her finner du en del videoklipp fra karismatiske miljøer. Spørsmålet man stiller seg når en ser slike ting er: Er dette fra Gud?

For å få klarhet i dette må man søke i skriften om det finnes lignende manifestasjoner i Bibelen. Så langt jeg kan se ut fra bibelen finnes det ikke noen skriftsteder bekrefter slike manifestasjoner.

Den såkalte vekkelsen i Pensacola som pågikk rundt tusen- årsskiftet er sikkert ikke ukjent for troende mennesker, men hva var det som egentlig skjedde?

Klikk på videoen nedenfor for å se intervju med flere sentrale personer i menigheten der denne vekkelsen pågikk. De forteller at det var noe som ikke stemte. Blant annet fikk de beskjed om at de ikke skulle be, men bare ta imot «kraften». Dette førte til at de valgte å trekke seg tilbake og ikke være delaktig i det som skjedde.

Hør Jørn Strand går god for herlighetsteologiens forkynnelse – Deler av videoen kan ha litt dårlig lyd, men det er normalt ikke noe problem å høre hva som blir sagt. 

Kenneth Copeland etter at Biden beseirer Trump.

Evangelist og velstandspredikant Kenneth Copeland hadde vanskelig for å takle det faktum at Joe Biden beseiret Donald Trump i presidentvalget. Her ler han av media for å kunngjøre Bidens seier. Se videoen HER

John Arnott er blitt kjent for å utføre merkelige undere og handlinger på åpen scene. En av hans spesialiteter går ut på å be frem gull-plomber i folks tenner. Du sier kanskje: Dette skjer da vel ikke i Norge? For ikke lenge siden besøkte John Arnott Visjon Norge i Drammen. Se forøvrig video om John Arnott.

Om du trenger bevis på at John Arnott har besøkt Norge kan du klikke Her

Benny Hinn og den magiske kappen

Nedenfor vil du se en video fra et møte med Kenneth Hagin. Videoen har fått navnet: Drunk in the Spirit, Holy Laughter. Bibelen sier at apostlene ble fylt av Den Hellige Ånd. Ordet «drukken» er vel ikke akkurat noe vi forbinder med det positive.

«Full og latter» i ånden»

Dette er en avslørende video som viser en rekke ekstreme manifestasjoner fra de karismatiske miljøene. Her finner du ristinger, gjentagende ukontrollerte bevegelser, latter m.m. Det må trygt kunne slås fast at dette ikke har noe med sann kristendom å gjøre. Dette kan ikke være noe annet enn villfarelsen som Jesus snakket om i Matteus 24. kapittel.

Sammenligning av karismatiske møter og kundalini

Er mange av de karismatiske menigheter i ferd med å bli inntatt av kundaliniånden?

Ved å klikke på linken nedenfor kan du se likheter mellom de manifestasjonene som gjør seg gjeldene i de karismatiske miljøer og kundalini. Det er skremmende å se disse likhetene. Filmen har vekslende innslag av karismatiske og kundalini manifestasjoner.

Nøkkelpersoner i den karismatiske bevegelse er blant annet Rodney Howar-Brown, Heidy Baker, Benny Hinn, Kennet Hagin, Bill Johnsen og mange flere.

————————————————————————————————-

Opptak av Åge Åleskjær

Nedenfor vil du høre et opptak av Åge Åleskjær hvor han argumenterer for at Jesus døde åndelig. Dette er vranglære. Dersom Jesus døde åndelig kunne han ikke ha sonet våre synder. Les mer om dette HER

Legg spesielt merke til hva han sier i opptaket: «Han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden«. Her siterer altså Åleskjær noe som ikke stemmer med grunnteksten.

Grunnteksten sier: For Kristus selv led for synder, én gang for alle, den rettferdige for urettferdige, for å føre dere fram til Gud. Med kroppen døde han, men ved Ånden ble han gjort levende, 19 og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap.

Her er det klart at Åleskjær forvrenger Guds Ord. Grunnteksten sier klart og tydelig at «Jesus døde med kroppen og så ble han levendegjort ved Ånden». (Hvis han døde i ånden slik Åleskjær hevder – hvorfor står det da ikke at han døde «I ÅNDEN»).

Åleskjær forvrenger dette til å si at Jesus døde «i» Ånden. Dette er stikk i strid med hva bibelen sier. Videre sier han at han ble levendegjort «i» Ånden. Grunnteksten sier ikke at Jesus ble levendegjort i Ånden, men VED Ånden. Det var altså Ånden som levendegjorde Kristus. Hvorvidt Åge Åleskjær gjør dette bevisst eller ubevisst skal jeg ikke uttale meg om, men i en så viktig sak bør han grundig sette seg inn i hva grunnteksten lærer og sier om dette. Klikk på videoen under å hør hva Åleskjær forkynner.

Nedenfor ligger et utdrag fra studiebibelen/grunnteksten hvor du selv kan se hva som står skrevet. Legg merke til at det står «ved» Ånden og ikke i Ånden.