Her finner du et eldorado av bibeltimer og prekener. Alle prekener er basert på trygg evangelisk forkynnelse. Skroll deg nedover på siden.

Av kjente forkynnere kan nevnes: Jan Bygstad, Øivind Andersen, Norvald Yri, Carl Fredrik Wisløff, Guttorm Raen, Ole Hallesby, Thoralf Gilbrant, Arne Helge Teigen og mange flere.

Nedenfor finner du prekener av Jan Bygstad – Prest i Den Evangeliske Lutherske kirke i Bergen (DELK) De aller fleste prekenene er en systematisk gjennomgang av bibelens bøker. Bare Apostlenes gjerninger består av 26 prekener.

Det nye testamenteDet gamle testamente
Apostlenes gjerningerFørste Mosebok
RomerbrevetAndre Mosebok
Første KorinterbrevFemte Mosebok
Andre KorinterbrevJosva, Dommerne, Ruth
GalaterbrevetFørste Samuels bok
EfeserbrevetAndre Samuels bok
KolosserbrevetFørste kongebok
Andre TimoteusAndre kongebok
HebreerbrevetSalmenes bok
Jakobs brevJesaja kapitel 1 til 12
Peters første brevJeremia og hans samtid
Peters andre brevDaniels bok
Johannes’ første brevHosea 6
Johannes åpenbaringJobs bok
Hovedtanker i HebreerbrevetKristus i GT

VEIEN GJENNOM BIBELEN

🙂 Klikk deg inn på «VEIEN GJENNOM BIBELEN» Dette er en fantastisk bibelressurs hvor bibelen gjennomgås helt systematisk. Det finnes ikke – så langt webansvarlig kjenner til – et eneste kapittel i bibelen som ikke gjennomgås. Veien gjennom bibelen inneholder 1245 halvtimesprogram som tar deg gjennom hele bibelen fra perm til perm. Røsten bak programmene er: Curt Westman.

Hver link nedenfor inneholder en rekke forskjellige talere og bibelske temaer

Bibelsk tro sitt talearkiv – Flott organisert – Talearkiver er alfabetisk anordnet etter navnet på taleren.

Lutherske fordypningsdager 

Lutherske fordypningsdager 2

Talearkiv av Ole Hallesby

Talearkiv av Carl Fr. Wisløff

Talearkiv av Guttorm Raen

Talearkiv av Norvald Yri

Talearkiv av Øivind Andersen

DELK – Den evangeliske lutherske kirke

Prekener over endens tid av Thoralf Gilbrant

Jan Bygstad – forskjellige temaer

Arne Helge Teigen – forskjellige temaer

*******************************************************************************

YouTube prekener av forskjellige kjente forkynnere.

Du kan være helt trygg på at det disse forkynnerene står for og forkynner er godt plantet i bibelens lære og ikke på ny teologi eller syner og åpenbaringer.

Klikk på navnet på den personen du ønsker å høre:

Toralf Gilbrant               Øivind Andersen              Levi Petrus               

Emanuel Minos            Carl Fredrik Wisløff Gunnar Johnstad       

Johannes Kleppa         Arne Helge Teigen Jan Helge Aarseth     

Bjørn Storm Johansen    Mikkel Vigelius Charles Hansen

Prekener på nettsiden til Bibel og bekjennelse

Bibel og bekjennelse har lagt ut en rekke prekener som er verdt å høre. Her finner du prekener til oppmuntring og oppbyggelse. Arkivet tar opp en rekke forskjellige bibeltemaer. Du finner også alvorlige foredrag mot den villfarelse som er i tiden. Du finner dem på denne linken – Klikk HER