Her får du tilgang til gresk/norsk ordbok. Hvert gresk ord til venstre i kolonnen er linket direkte til Studiebibelen – (utgitt av Thoralf Gilbrant). Ved å klikke på det greske ordet blir du sendt videre til studiebibelen hvor du kan lese selve betydningen av ordet. Det norske språk er på mange måter fattig, men ved å lese betydningen av det greske ordet får man ofte en dypere innsikt i grunntekstens betydning.

Det gjøres oppmerksom på at de greske ordene i en del tilfeller kan mangle tødler etc. Årsaken til dette er at denne siden drives med wordpress. Dette programmet har begrenset tilgang til spesialtegn tegn.

Selve betydningen av ordene får du først når du klikker på det greske ordet og leser oversetternes betydning av ordet.

NummerGresk ordNorsk betydning
1álfaførste bokstaven i det greske alfabetet
2abarēsvektløs, lett, u-vektig
3AbbaFader
4abussos bunnløs, underverdenen, dødsriket
5agatho-ergéō gjøre godt, vise godhet
6agatho-poiéō gjøre godt, være velgjørende
7agatho-poiǐa det å gjøre godt, riktig oppførsel
8agatho-poiós som gjør vel, handler riktig
9agathos god, utmerket, dyktig
10agathosúnē godhet, rettskaffenhet, dyktighet
11agalliasís intens glede, jubel
12agalliáō juble, lovprise
13á-gamos ugift
14agan-aktéō ta ille opp, bli sint, bli fornærmet
15agan-aktesis vrede, indignasjon
16agapao elske, holde av, å elske, høyakte, være trofast mot
17agape kjærlig, respekt, omsorg for andres velferd
18agapetos adj. elsket, avholdt
19angareuo tvinge, nøde
20angeion kar, fat
21angelia budskap
22angelos budbærer, utsending, himmelsk vesen….
23agekom, vel an!
24agelehjord, flokk, budskap
25agenealogetoså føre opp stamtre
26a-genesu-født, av lav byrd
27hagiazohellige, helliggjøre, innvie, adskille, innvie til Herren, rense, holde hellig
28hagiasmoshelligelse, det å gjøre hellig, helliggjørelse
29hagioshellig, innviet til Gud
30hagioteshellighet
31hagiosunehellighet, det å være hellig
33ankalealbue, bøyet arm
34ankistron
35ankura
36