Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!  5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill. Matteus 24, 24-25.

Hvor går veien

Denne delen av talearkivet er prekener som er svært aktuelle i forhold til den villfarelse som finnes i mange av de karismatiske miljøene.

Denne delen av nettsiden er en advarsel til de som har sitt sinn og blikk rettet mot usunne karismatiske miljøer. Jesus advarte sterkt mot villfarelse i den siste tid – Det samme gjorde Paulus og de øvrige apostlene.

Av talere her kan nevnes: Christian Finne, Arne Helge Teigen, Kristian Fagerli, Justin Peters, Thoralf Gilbrant

Falsk lære i menigheten av Christian Finne – Del 1

Falsk lære i menigheten av Christian Finne – Del 2

Vekkelse eller frafall i endens tid av Christian Finne – Del 1

Vekkelse eller frafall i endens tid av Christian Finne – Del 2

«Paven – vår alles far» – Christian Finne

Den lovløses komme – Christian Finne

Vokt dere for de falske profeter – Justin Peters – Del 1

Vokt dere for de falske profeter – Justin Peters – Del 2

Vekkelse eller frafall i den siste tid, hva sier Bibelen – Kristian Fagerli

 Frafallet og antikrist – Thoralf Gilbrant

Endetiden Antikrist – Thoralf Gilbrant