Denne delen av nettsiden omhandler alt av forførelse og falsk kristendom i tiden.

Grunnen til at jeg har valgt å gjøre det slik er at alle som besøker min nettside lettere skal kunne holde orden på hva som hører med til sunn bibelsk lære og forkynnelse og hva som sorterer under falsk lære, falske profetier og forkynnelse.

Her vil du finne mange linker og artikler som dokumenterer mye av den merkelige forkynnelse og manifestasjoner som skjer i mange av de nykarismatiske miljøene i vår tid.