Introduksjon av Øystein Gaulin

Denne artikkelen er oversatt fra svensk til norsk av Øystein Gaulin.

Introduksjon: Mange ber om vekkelse over vårt land og over vårt folk og det er jo veldig bra. Det hadde ikke vært noe som var bedre enn at Gud forbarmet seg over det norske folk enda en gang. Det kan allikevel være en fare i dette. Hvis lengselen blir så stor at vi nærmest godtar alt av forkynnelse for å få vekkelse – ja, da er det virkelig fare på ferde.

Artikkelen du finner i sin helhet litt lenger nede på denne siden er gjengitt med tillatelse fra utgiver. Artikkelen er skrevet av John Lanagan og utgitt på Lighthousetrails.com i USA. Artikkelen er skrevet basert på boken «The Physics of Heaven» av karismatikeren Bill Johnsen og hans medhjelpere. Boken er full av new-age-lære. Det mest skremmende er at Bill Johnsen ikke legger skjul på dette. Derimot hevder han at new-age bevegelsen har stjålet dype bibelske sannheter som har gått tapt og som han sier kristenheten må gjenerobre.

Det er nesten ikke til å tro at kjente karismatikere kan stå for noe slikt og det som enda verre er; Bill Johnsen har be­søkt Norge flere gan­ger. Sær­lig har Oase , IMI Kir­ken Stav­an­ger, Krist­kir­ken i Ber­gen og Fi­ladel­fia i Oslo åpnet dø­re­ne for ham.

I dagens kristen-Norge er det svært mye usunn bibelsk forkynnelse. Spesielt finner man dette innenfor de nykarismatiske bevegelsene.

De fleste har vel hørt historien om frosken i kjelen? Det hevdes at dersom man slipper en frost opp i dødelig varmt vann så hopper den direkte ut av kjelen og på den måten redder livet. Dersom man derimot slipper den opp i en kjele med kaldt vann og så varmer vannet gradvis opp – litt etter litt dør den når vannet er blitt varmt nok til å ta livet av frosken. Hvorfor dør den? Jo, fordi den ikke merker den gradvise temperaturøkningen på vannet i kjelen.

Dette er en meget god sammenligning i forhold til det som skjer innenfor en stor del av kristen-Norge i dag. Mer en noen gang er det livsviktig å være våken i forhold til mye av den forkynnelsen som foregår i dagens menigheter, spesielt innenfor det karismatiske miljøet.

Mange forsvarer dette med å si; jammen det er jo så mye bra også. Et slikt resonnement er svært farlig. Det blir som om jeg skulle si: her får du et glass med kaldt vann å drikke av meg, men jeg helte opp tre dråper med gift i vannet. Ville du ha drukket det? Svaret er selvsagt nei.

Bibelen sier at det skal komme falske lærere som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg en brå fortapelse. Peters 2. brev 2:1. 

Det er skremmende å lese hva som er i ferd med å skje og hvor langt new-age har infiltrert seg i store deler av det karismatiske miljøet. Artikkelen bør virkelig være en tankevekker for noen og enhver.

Altså; Det har gått så langt at man innenfor det karismatiske miljøet innrømmer at de leter etter skjulte bibelske sannheter innenfor new-age læren.

Bill Johnsen – som er en av hovedpastorene i den verdensberømte menigheten Bethel Church i California – er sikkert kjent for de fleste som følger litt med innenfor den karismatiske bevegelsen.

Det skremmende ved Bill Johnsen er at hans forkynnelse og lære er et sammensurium av evangeliet og new age. At han slipper til i norske menigheter er helt uforståelig. Det er å håpe at forklaringen skyldes uvitenhet og manglende innsikt i hva han står for, samt manglende interesse for å sette sett inn i hva hans forkynnelse går ut på.

Det som er enda mer skremmende er at svært mange av våre pastorer og menighetsledere har ingen interesse av å granske disse bevegelsene. Våre hyrder og lærere som er satt til å «våkte den Guds hjord» er så opptatt av fremgang og vellykkethet at de fullstendig glemmer hovedoppgaven de er satt til. Tar man opp dette tema, det være seg i menigheten eller andre fora blir man stemplet som «kritisk og negativ».

Dersom vi virkelig tror at vi i dag lever i tiden like før Jesu gjenkomst bør vi ta bibelen på alvor. Bibelen taler aldeles ikke om noen stor verdensvid vekkelse som angivelig skal skje i tiden like før Jesu gjenkomst. Tvert i mot så taler den om: frafall, forførelse, vanskelige tider, falske profeter, Jesus sier: når menneskesønnen kommer «MON HAN VIL FINNE TROEN PÅ JORDEN». Bibelen henviser klart og tydelig til Noahs’ og Lots dager.

Artikkelen tar som nevnt utgangspunkt i boken The Physics of Heaven som Bill Johnson har skrevet sammen med sin personlige assistent og andre medforfattere. Artikkelen belyser hva Bill Johnsen står for og hva han lærer. Du finner også artikkelen på svensk på denne nettsiden: http://bibelfokus.se/new_age_bethel – Den engelske utgaven finner du HER

I artikkelen vil du finne en del tall. Tallene er kildehenvisninger til det som er skrevet. På den måten kan den enkelte leser av artikkelen sjekke om det John Lanagan skriver er korrekt i forhold til kildemateriellet.

Jeg håper du leser artikkelen sett ut fra hva bibelen sier om de siste tider.

Sider: 1 2