Nedenfor kan du lese om noen falske profetier som er fremkommet i Norge. Profetiene er frembåret i perioden 1987 til 2009.

Artikkelen er skrevet av Øystein Gaulin – mai/juni 2017

Etter å ha levd som en personlig kristen gjennom mange år har jeg observert en del forhold som jeg med årene har begynt å stille noen spørsmål ved. Bibelen sier at vi skal være på vakt mot falsk lære og falske profeter. Når disiplene spør Jesus og hva som er tegnet på hans komme og verdens ende så starter Jesus sitt svar med å si i Matteus 24:4: «se til at ingen fører dere vill, og i vers 11 sier han at mange falske profeter skal oppstå. La det med en gang være sagt og la det stå fast at bibelen skal være en rettesnor for enhver kristen, og alt som sies og hevdes må prøves opp mot Guds ord. Dersom det som sies ikke stemmer med Guds ord skal det forkastes som fremmed og ubibelsk lære, uansett hvor «kristent» det høres ut.

Jeg er klar over at det jeg her gir uttrykk for vil provosere en del mennesker. De som blir provosert er ofte de som sypatiserer med disse falske profetene. Argumentene de fremfører er ofte at dette er noe vi ikke bør ta opp offentlig da det skader kristendommens sak. Til det er å si: 1. Skal vi som kristne holde skjult hva som kan foregå – spesielt innenfor det karsimatiske miljøet? 2. Tenker vi ikke på hvilke konsekvenser slike falske profetier kan få for de mennesker som er i villrede og på leting etter sannheten?. Bibelen advarer på det sterkeste mot falske lærere og profeter. Faktisk er bibelen så radikal at den sier: men den som forfører en av disse små som tror på mig, for ham var det bedre at det var hengt en kvernsten om hans hals og han var nedsenket i havets dyp. Se Matteus 18:6. Når Jesus understreker dette så sterkt er det vår plikt å advare mot slike falske profeter og lærere.

Les videre ved å klikke på side 2 nedenfor

Sider: 1 2