Skrevet av Øystein Gaulin – Januar 2017

Vi går i retning av et pengeløst samfunn – Er dette en oppfyllelse av åpenbaringsboken i bibelen og dyrets merke 666?

På våre nyhetskanaler er det blitt mer og mer vanlig å høre om implantering av microchip i mennesket

Ved å lese dette tror jeg du vil bli forundret over hvor samfunnet er på vei og hva som er beskrevet i åpenbaringsboken i bibelen. Klikk på side 2 nedenfor og les hele artikkelen.

Sider: 1 2