Denne delen av nettsiden er akkurat påbegynt, men den vil ble en enorm ressurs for den som ønsker å studere ordene i bibelen mer grundig.

Her for du tilgang til den greske betydningen av ord i bibelen. Det norske språk er på mange måter fattig. Ved å søke på ord fra bibelen vil du finne en mye mer rik forklaring på hva ordene egentlig betyr og hva som menes.

Å bygge opp et slikt register er et stort arbeid, men dette vil pågå fremover.

Sider: 1 2