Nedenfor ser du bilder av en del kjente karismatikere. De står for en teologi som ikke lar seg forene med tradisjonell. Noen søk på internett avslører at de står for en lære som klart avviker fra sunn evangelisk kristendom.

Dette er bare noen av de ekstreme karismatiske forkynnerne.

Video av Kathryn Kullman. Legg merke til hennes fingerbruk: Video 1.

Du vil i denne videoen se noen glimt fra karismatiske personer som bruker et spesielt tegn med sin pekefinger og lillefinger. Du vil se Kathryn Kullman og Kenneth Copeland bruke disse tegnene. Det er med undring man også ser at Anton LaVay – som regnes som den mest sentrale opphavsmann til moderne satanisme vise det samme tegnet. Det er det såkalte djeveltegnet som vises.