Mange vil ha det til at det skjer så mye positivt i menigheten Livets Ord i Uppsala. Vi mennesker har så lett for å la oss blende av at det er mye folk og store oppslag – det være seg i media og aviser. Som de fleste vet konverterte Ulf Ekman over til katolisismen for en del år siden. Spørsmålet er da; hvorledes forholder denne menigheten seg til det Ekman gjorde og hva står denne menigheten for i dag. På denne linken kan du selv se hva pastoren i Upsala Joakim Lundqvist sier om Ekmans konvertering. 

Les mer

Sider: 1 2